Brigády 2016

Napísal: Miroslav Začko on .

Prinášame Vám podrobný rozpis brigád pre rok 2016!

12. marca 2016 - revíry MsO Hlohovec v časti „Zelenice a Siladice“

činnosť: úprava brehov a ich čistenie od odpadu
zodpovedá: brigádnický odbor

 

19. marca 2016 - revíry MsO Hlohovec v časti „Leopoldov, Madunice, Drahovce“

činnosť: úprava brehov a ich čistenie od odpadu, úprava prístupových ciest prenajatou technikou
zodpovedá: brigádnický odbor

 

2. apríla 2016 - revír MsO Hlohovec v časti „Peterské štrkovisko“

činnosť: úprava brehov a ich čistenie od odpadu, úprava prístupových ciest prenajatou technikou
zodpovedá: brigádnický odbor

  

8.-9.-10. apríla 2016 - Dom rybárov Jalšové

činnosť: určí správca domu rybárov
zodpovedný: brigádnický odbor a správca domu rybárov

 

9. apríla 2016 - revír MsO Hlohovec v časti „Koplotovce“

činnosť: úprava a čistenie brehov od komunálneho odpadu
zodpovedá: brigádnický odbor.
 
 
Brigády na zabezpečenie a organizáciu pretekov rybárov všetkých kategórií zabezpečujú riaditelia preteku a účasť na týchto brigádach je nutné konzultovať s riaditeľom jednotlivého preteku.

 

Mimoriadne brigády

V prípade potreby mimoriadnych brigád bude brigádnický odbor o nich informovať členskú základňu včas a všetkými možnými dostupnými prostriedkami.

Spôsob oznamovania brigád

O každej plánovanej brigáde bude zverejnený oznam na výveske našej MsO (výklad na prízemí budovy MsÚ v Hlohovci), na nástenkách, v predajniach rybárskych potrieb, na internetovej stránke www.srzhlohovec.sk, na infotexte HcTV a facebooku srzhlohove. Termíny plánovaných brigád sú záväzné avšak organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínov a náplne prác vzhľadom na možné nepriaznivé počasie. Pozorne prosím sledujte tieto oznamovacie miesta, kde sa dozviete všetky potrebné informácie.

Začiatok brigád je jednotný, vždy o 9.00 hod., miesto stretnutia brigádnikov je pri pristavených kontajneroch v mieste vykonávania brigády.


Na brigádu si prineste brigádnický preukaz!

Miroslav Začko, brigádnický odbor