MsO SRZ Hlohovec oznamuje svojim členom, že mimoriadna členská schôdza na základe rozhodnutia rady SRZ Žilina sa bude konať v sobotu 25. augusta 2018 o 9.00 hod v priestoroch firmy FOODFARM.

Preteky deti - Madunice 2017 - Propozície

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Termín: 8. mája 2017

Miesto konania: Štrkovisko Leopoldov

Propozície:

1. Súťaže sa môže zúčastniť loviaci s platným detským rybárskym dokladom do 15 rokov, ktorý je členom SRZ MsO Hlohovec

2. Pretekár si vyberie svoje lovné miesto na určenej trati. Hlavný stan bude umiestnený na štrkovej pláži pri Madunickom kanáli. Zámena lovného miesta počas preteku je možná len zo súhlasom traťového rozhodcu.

3. Súťažiaci loví z brehu na jeden prút (plávanu, feeder, naťažko, poloťažko)

4. Nástraha môže byť rastlinného aj živočíšneho druhu. Kukurica, cesto, zemiak, pukanec, kostný alebo hnojový červ atď. .. Množstvo vnadiacej zmesi nie je limitovaná.

5. Pretekári lovia samostatne - napínanie nástrahy, nahadzovanie, zdolávanie úlovku, podobratie a zasieťovanie.

6. Každý pretekár musí mať na mieste lovu pri sebe: vyťahovák háčikov, meradlo, podberák pripravený k použitiu a doklady na rybolov.

7. Každý úlovok sa ihneď hlási rozhodcovi.

8. Do súťaže sa započítavajú všetky riadne ulovené ryby.

9. Hodnotenie úlovkov je nasledovné: každá ryba do 20cm – 1bod nad 20cm počet centimetrov = počet bodov. V prípade zhody rozhodne väčší počet ulovených rýb.

10. Pretekár si môže ponechať 1ks mierového kapra. Zasieťovanú rybu nie je možné obmieňať. Všetky ostatné ryby budú pustené späť do vody.

11. Každý pretekár svojou účasťou dáva súhlas na zverejnenie svojho mena, priezviska a obrazového materiálu jeho osobnosti v mediálnych prostriedkoch MsO SRZ Hlohovec /internet, spravodaj, informačná tabuľa/.

12. Protesty alebo porušenia rieši hlavný rozhodca alebo riaditeľ pretekov.

13. Súťaží sa podľa týchto pravidiel, ak nie je uvedené inak tak Zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a Vyhláškou MŽP SR č. 185/2006 Z.z.

 

Časový harmonogram:
07:30 - 08:15 odchod na stanovište
08:15 - 08:30 kŕmenie
08:30 - 12:00 pretek
12:00 - 12:30 vyhodnotenie a odovzdávanie cien

Súťaži sa na vlastne nebezpečie a za bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo doprevádzajúca osoba. V prípade búrky bude pretek prerušený počas jej trvania, aby sa predišlo úrazom blesku. V čase nepriazne počasia môže riaditeľ pretekov odsunúť štart prípadne skrátiť dĺžku preteku.