Násada zubáča.

Napísal: Super on .

Dňa 24.9.2019 bol do našich revírov vysadený Zubáč veľkoústy o veľkosti cca 10 cm v počte 10.000 ks v hodnote 2.860 eur.

Váh č.4 - 4.500 ks

Peter - 2.000 ks

Leopoldov - 1.500 ks

Siladice - 500 ks

Madunice 1 - 500 ks

Madunice 2 - 500 ks

Drahovce 2 - 500 ks

 Zubac-2

 Zubac-1  Zubac-2

Komentár k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu.

Napísal: Super on .

Na MŽP SR sme sa obrátili troma žiadosťami o komentár zo dňa 18. januára 2019, ktoré vám zasielame v prílohe.

 Dňa 12. júna 2019 bol na Sekretariát Rady SRZ doručený list MŽP SR zo dňa 06. júna 2019 pod názvom „Komentáre k niektorým ustanoveniam zákona o rybárstve a jeho vykonávacieho predpisu“, ktorý vám zasielame v prílohe. Predmetný komentár je zverejnený aj na webovej stránke MŽP SR (http://www.minzp.sk/oblasti/voda/rybarstvo/).

Príloha-1    Príloha-2     Príloha-3     Príloha-4

Násada mreny do Váhu.

Napísal: Super on .

Dňa 6.6 2019 bola vysadená do revíru Váh č.4 1915ks mreny severnej v hodnote 2001,18 €.

Priemer násady 14cm/ks.

 Foto-1

Foto-2

Rybárske preteky - štrkovisko Leopoldov 2-3580-1-1

Napísal: Super on .

Dňa 25 a 26.5.2019 sa uskutočnia rybárske preteky seniorov, žien a členov výboru v Leopoldove.

Štrkovisko Leopoldov bude uzatvorené v čase pretekov pre rybárov !!!

Ďakujeme za porozumenie.

Tradičný rybársky pretek pre dôchodcov, ženy a handicapovaných.

Napísal: Super on .

V sobotu 25.mája od 7.00 hod. sa na štrkovisku Leopoldov uskutočnia rybárske preteky pre dôchodcov, ženy a handicapovaných.

Každý pretekár musí byť členom MsO SRZ Hlohovec a musí mať platné rybárske doklady.

 

Časový harmonogram preteku.

 

Sobota 25. máj 2019

 

07.05 - 07.45 predaj lístkov

07.45- 8.00 kŕmenie

8.00 - 14.00 pretek

14.00-15.00 váženie úlovkov, podávanie protestov

15.00  vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Pri vyhodnotení úlovkov je zabezpečené občerstvenie.

 

Hodnotenie

Hodnotia sa 2 najťažšie úlovky - spolu max. 2 kusy rýb. V prípade zhodnosti váhy rozhodne hlavný rozhodca.

Hodnotia sa 2 kategórie muži a ženy zvlášť – prvý 3 v poradí a ceny za najväčší úlovok.

 Propozície.