Novinky zo SRZ Žilina.

Napísal: Super on .

Vážený rybári.

Dňa 9.5.2019 nám zaslala rada SRZ Žilina doplnenie rybárského poriadku.

„Zosúladenie spoločného rybárskeho poriadku s legislatívou“ a „Oznámenie o odstránení nezrovnalostí v spoločnom rybárskom poriadku"

Oznamenie

Zosuladenie

Detské preteky jednotlivcov do 15 rokov - 8. mája 2019

Napísal: Super on .

 Miesto konania: Madunická kazeta č.2

Propozície:

 1. Súťaže sa môže zúčastniť loviaci s platným detským rybárskym dokladom do 15 rokov, ktorý je členom SRZ MsO Hlohovec
 2. Pretekár si vyberie svoje lovné miesto. Zámena lovného miesta počas preteku je možná len zo súhlasom traťového rozhodcu.
 3. Súťažiaci loví z brehu na jeden prút (plávanu, feeder, naťažko, poloťažko)
 4. Nástraha môže byť rastlinného aj živočíšneho druhu. Kukurica, cesto, zemiak, pukanec, kostný alebo hnojový červ atď. .. Množstvo vnadiacej zmesi nie je limitovaná.
 5. Pretekári lovia samostatne - napínanie nástrahy, nahadzovanie, zdolávanie úlovku, podobratie a zasieťovanie.
 6. Každý pretekár musí mať na mieste lovu pri sebe: vyťahovák háčikov, meradlo, podberák pripravený k použitiu a doklady na rybolov.
 7. Každý úlovok sa ihneď hlási rozhodcovi.
 8. Do súťaže sa započítavajú všetky riadne ulovené ryby.
 9. Hodnotenie úlovkov je nasledovné: každá ryba do 20cm – 1bod nad 20cm počet centimetrov = počet bodov. V prípade zhody rozhodne väčší počet ulovených rýb.
 10. Pretekár si môže ponechať 1ks mierového kapra. Zasieťovanú rybu nie je možné obmieňať. Všetky ostatné ryby budú pustené späť do vody.
 11. Každý pretekár svojou účasťou dáva súhlas na zverejnenie svojho mena, priezviska a obrazového materiálu jeho osobnosti v mediálnych prostriedkoch MsO SRZ Hlohovec /internet, spravodaj, informačná tabuľa/. 
 12. Protesty alebo porušenia rieši hlavný rozhodca alebo riaditeľ pretekov.
 13. Pretek bude prebiehať za platných zákonov a ich stanovísk určených SRZ- Rada Žilina.

Časový harmonogram:

07:00 - 07:45       odchod na stanovište

07:45 - 08:00       kŕmenie

08:00 - 11:30       pretek

11:30 - 12:00       vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie cien

Súťaži sa na vlastne nebezpečie a za bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo doprevádzajúca osoba. V prípade búrky bude pretek prerušený počas jej trvania, aby sa predišlo úrazom blesku. V čase nepriazne počasia môže riaditeľ pretekov odsunúť štart prípadne skrátiť dĺžku preteku.

Úhyn rýb v našich revíroch,

Napísal: Super on .

V súčasnej dobe bol našimi rybármi pozorovany úhyn rýb v našich revíroch. Tento jav v jarnom období však nie je nijako výnimočný, aj keď úhyn je tento rok o niečo vyšší. Napomohla tomu aj mierna zima, keď ryby nemali adekvátny pokoj a boli neustále lovené. Slabšie jedince ak sú ešte aj poškodené potom hynú. Túto situáciu som konzultoval aj s oblastným ichtyologom a budeme ju monitorovať aj vzhľadom k tomu, že na Slovensku sa na niektorých revíroch vyskytol úhyn rýb vo väčšom množstve.
Zároveň musím konštatovať s poľutovaním, že brigády na zber uhynutých rýb sa zúčastnili iba šiesti rybári. Malo by nám viac záležať na našich revíroch. A s pomocou všetkých to pôjde lepšie.
Prajem vám veľa pekných chvíľ pri vode.
Ján Kováč - hospodár.

Preteky Leopoldov - školy.

Napísal: Super on .

Dňa 1.5.2019 sa uskutočnia rybárske preteky žiakov základných škôl o Putovný pohar v Leopoldove.

Štrkovisko Leopoldov bude uzatvorené v čase pretekov pre rybárov !!!

Ďakujeme za porozumenie.