Násada kapra v revíry Peter v mesiaci Apríl 2019

Napísal: Super on .

Dňa 1.4.2019 bola vysadená násada kapra o priemernej hmotnosti 7,3kg, v celkovej váhe 527kg.

 

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY PETER VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 1.4.2019 do 28.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD  29.4.2019. 

FOTO

Zarybnenie kaprom v revíry Peter

Napísal: Super on .

Dňa 1.4.2019 v popoludňajších hodinách bude revír Peter zarybnený kaprom o váhe 5 az 7 kg z vyzbieraných peňazí na preteky.

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY PETER VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 1.4.2019 do 28.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD  29.4.2019. 

Ján Kováč   hlavný hospodár

Zarybnenie kaprom v revíry Koplotovce

Napísal: Super on .

Dňa 30.3.2019 medzi 13:00 a 14:00 bude revír Koplotovce zarybnený kaprom. 

 

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY KOPLOTOVCE VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 30.3.2019 do 27.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD 28.4.2019. 

Ján Kováč   hlavný hospodár

Brigáda v mesiaci apríl

Napísal: Super on .

Vážení členovia,

Dňa 6.4.2019 sa uskutoční brigáda na revíry Peter. Stretnutie brigádnikov je o 9:00 hod. na pláži. 

Dňa 13.4.2019 sa uskutoční brigáda zameraná na jarné krmenie. Zraz brigádnikov je o 8:00 hod. na závlahe. 

Dňa 13.4.2019 sa uskutoční brigáda na revíry Koplotovce. Zraz brigádnikov je o 9:00 hod. 

Na brigády sa nahláste u p. Strižinec Stanislav na tel.čísle : 0903 261 789