Brigády 2018

Napísal: Miroslav Začko on .

3. marca 2018 - Dom rybárov Jalšové

činnosť: čistenie a údržba chaty, práce podľa pokynov správcu Domu rybárov
zodpovedá: brigádnický odbor a správca Domu rybárov

 

10. marca 2018 - revíry MsO Hlohovec v časti „Zelenické štrkoviská“

činnosť: úprava brehov a ich čistenie od odpadu
zodpovedá: brigádnický odbor

 

24. marca 2018 - revír MsO Hlohovec v časti „štrkovisko Leopoldov, Madunice, Drahovce, Y-psilon“

činnosť: úprava brehov a ich čistenie od odpadu
zodpovedá: brigádnický odbor
 
 

7. apríla 2018 - revíry MsO Hlohovec v časti „Štrkovisko Peter“

činnosť: určí správca domu rybárov
zodpovedný: brigádnický odbor a správca domu rybárov

 

21. apríla 2018 - revír MsO Hlohovec v časti „štrkoviská Koplotovce“

činnosť: úprava a čistenie brehov od komunálneho odpadu
zodpovedá: brigádnický odbor.
 
 
 
Brigády na zabezpečenie a organizáciu pretekov rybárov všetkých kategórií zabezpečujú riaditelia preteku a účasť na týchto brigádach je nutné konzultovať s riaditeľom jednotlivého preteku.

 

Mimoriadne brigády

V prípade potreby mimoriadnych brigád bude brigádnický odbor o nich informovať členskú základňu včas a všetkými možnými dostupnými prostriedkami.

Spôsob oznamovania brigád

O každej plánovanej brigáde bude zverejnený oznam na výveske našej MsO (výklad na prízemí budovy MsÚ v Hlohovci), na nástenkách, v predajniach rybárskych potrieb, na internetovej stránke www.srzhlohovec.sk, na infotexte HcTV a facebooku srzhlohovecb. Termíny plánovaných brigád sú záväzné avšak organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínov a náplne prác vzhľadom na možné nepriaznivé počasie. Pozorne prosím sledujte tieto oznamovacie miesta, kde sa dozviete všetky potrebné informácie.

Začiatok brigád je jednotný, vždy o 9.00 hod., miesto stretnutia brigádnikov je pri pristavených kontajneroch v mieste vykonávania brigády.


Na brigádu si prineste brigádnický preukaz!

Miroslav Začko, brigádnický odbor