Spoločný rybársky poriadok 2019

Napísal: Super on .

Na doleuvedenom linku nájdete Spoločný rybársky poriadok platný na Kaprových zväzových vodách, Lipňových zväzových vodách a Zvláštneho povolenia na lov rýb. Nadobúda platnosť dňom 1.1.2019. 

 

Spolocny rybarsky poriadok 2019