Kontrolna komisia 2018-2022

Napísal: Super on . Uverejnené v Uncategorised

František Bobák - predseda KK

Karol Sklenár - člen KK

Jozef Bžoch - člen KK