Školenie nových členov - dospelí a mládežníci

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Školenie nových členov sa bude konať v rybárskej kancelárii na Dilongovej 20 v Hlohovci 16. apríla 2016 - sobota o 13.00 hod.
Pozvaný člen si zo sebou prinesie občiansky preukaz, fotografiu 4,5 x 3,5 a písacie potreby.
Treba si naštudovať Zákon, Vyhlášku a Stanovy Zväzu – nájdete na www.srzrada.sk
Po skončení prednášok bude test na overenie vedomostí z oblastí športového rybárstva.

Poplatky:

- zápisné 100 € + miestne povolenie na rybolov 77,5 € = 177,50 €

- zápisné 100 € + zväzové povolenie na rybolov 112,5 € = 212,50 €

Účasť na školení je podmienkou vstupu do rybárskej organizácie SRZ MsO v Hlohovci a obdržanie rybárskych dokladov.
 
POZNÁMKA: všetci účastníci si zakúpia ročný rybársky lístok na Mestskom alebo Obecnom úrade v mieste bydliska. Výbor SRZ MsO v Hlohovci