Krúžok mladých rybárov

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Mestská organizácia SRZ Hlohovec v spolupráci s "Centrom voľného času Hlohovec" pripravuje činnosť krúžku mladých rybárov.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť v kancelárii na Dilongovej 20 u tajomníka organizácie Ing. Jána Ottingera alebo u administrátorky organizácie p. Zuzany Slobodovej.