Výročná členská schôdza 2016

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Program:

Predstavenie pracovného predsedníctva
Uctenie pamiatky zomrelých rybárov

Správy o :
- činnosti MsO SRZ Hlohovec za rok 2015
- hospodárení za rok 2015
- finančnom hospodárení za rok 2015

Rozpočet na rok 2016
Správa KK
Plán hlavných úloh na rok 2016
Návrh na čestné uznanie zaslúžilým členom SRZ MsO Hlohovec
Diskusia
Návrh na uznesenie