Výročná členská schôdza 2017

Napísal: Zuzana Slobodová on .

clenska
 
  
MsO SRZ Hlohovec oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza sa bude konať v sobotu 4. marca 2017 o 9.00 hod v kine Úsmev v Hlohovci.

Program:

Predstavenie pracovného predsedníctva
Uctenie pamiatky zomrelých rybárov

Správy o :
- činnosti MsO SRZ Hlohovec za rok 2016
- hospodárení za rok 2016
- finančnom hospodárení za rok 2016

Rozpočet na rok 2017
Správa kontrolnej komisie
Plán hlavných úloh na rok 2017
Návrh na čestné uznanie zaslúžilým členom SRZ MsO Hlohovec
Diskusia
Návrh na uznesenie