Mimoriadná členská schôdza 27.10.2019

Napísal: Super on .

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Hlohovci

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci Vás pozýva na Mimoriadnu Členskú Schôdzu, ktorá sa uskutoční

Dňa 27.októbra 2019 o 9.00 hod. / v nedeľu / v kine ÚSMEV v Hlohovci.

Program :

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Voľba 2- kandidátov a 1- náhradníka na Mimoriadny XIII.snem SRZ

4. Uznesenie

5. Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod do 9.00 hod. Členovia SRZ MsO sa pri prezentácii musia preukázať platným členským preukazom.

Výbor SRZ MsO v Hlohovci