Hosťovacie povolenky si môžte zakúpiť v rybárskych potrebách Halibut a v rybárskych potrebách Carp.

Na ChaP sa na tento rok 2019 povolenky už nepredávajú !!!

V stredu 24.4.2019 bude v kancelárii na ul. Železničná 2/A, mimoriadny predaj ryb. povolení na rok 2019. Predaj sa uskutoční v čase od 14.00 hod. do 18.00 hod.

Platba je možná len platobnou kartou.

UPZORNENIE PRE ČLENOV MsO SRZ HLOHOVEC!!!

 

Podľa STANOV SRZ platných z novembra 2018 §6 bod 2 písmena a) je člen povinný zaplatiť členské príspevky do 31.3.2019. Pokial člen tieto príspevky nezaplatí členstvo podľa §10 bodu 1 písmena c zaniká a teda Vám ani nebude predaná rybárska povolenka na rok 2019.

O členstvo sa môžte opätovne uchádzať na základe stanov SRZ §5.

 

 

 

Vážené rybárky a výžení rybári.

Odo dňa 2.1.2019 do 30.3.2019 si môžete zakúpiť povolenky na rok 2019. Výdaj bude prebiehať v nových priestoroch MO SRZ Hlohovec Železničná ul. 2417/2A 1.poschodie (oproti železničnej stanici) a to v dňoch utorok, streda, štvrtok od 15:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hod.

Pri kúpe rybárskej povoleny máte možnosť zaplatiť prostredníctvom bankového termínalu priamo na zväze.   

Treba si so sebou priniesť členský preukaz.

 

Prehľad o úlovkoch treba odovzdať do 15.1.2019 na uvedených predajniach:

1. Rybárske potreby CARP na zábraní

2.Rybárske potreby Halibut

3.Rybárske potreby Leopoldov

Pri odovzdávaní prehľadu o úlovkoch treba predložiť členský preukaz, do ktorého dostanete potvrdenie o odovzdaní prehľadu o úlovkoch.

 

Ročný rybársky lístok si treba zakúpiť na Mestskom úrade (klientské centrum) alebo na akomkoľvek obecnom úrade. 

Hosťovacie povolenky si môžte zakúpiť v rybárskych potrebách Halibút a v rybárskych potrebách Carp.