UPZORNENIE PRE ČLENOV MsO SRZ HLOHOVEC!!!

 

Podľa STANOV SRZ platných z novembra 2018 §6 bod 2 písmena a) je člen povinný zaplatiť členské príspevky do 31.3.2019. Pokial člen tieto príspevky nezaplatí členstvo podľa §10 bodu 1 písmena c zaniká a teda Vám ani nebude predaná rybárska povolenka na rok 2019.

O členstvo sa môžte opätovne uchádzať na základe stanov SRZ §5.