Pozývame Vás na preteky v roku 2018

Napísal: Zuzana Slobodová on . Uverejnené v Propozície pretekov

23
 
Termíny a časové harmonogramy pretekov, ktoré sa budú konať v roku 2018
 

XII. ročník KLIMATI CUP

Rybárske preteky jednotlivcov pre deti do 15. rokov.

Sobota 28. apríla 2018 na súkromnom rybníku p. Čuláka, v priemyselnom parku v Šulekove.
Počet pretekárov: 40 – je obmedzený dĺžkou trate.
 
Časový harmonogram:
07.00 – 07.45 – prezentácia, losovanie miest
07.45 – 08.00 – odchod na stanovište, kŕmenie
08.00 – 11.00 – lovenie, pretek
11.00 – 12.00 – váženie, vyhodnotenie, odovzdávanie cien
 

Leopoldovský kapor - súťaž družstiev Základných škôl

Utorok 1. mája 2018 na Leopoldovskej štrkovke.
 
Časový harmonogram:
07.00 – 07.15 – prezentácia
07.15 – 07.30 – losovanie - kapitáni družstva
07.30 – 7.45 – odchos na stanovište a príprava pretekárov
07.45 – 08.00 – kŕmenie
08.00 – 11.00 – pretek
11.00 – 11.30 – vyhodnotenie a sčítanie výsledkov
11.30 – 12.00 – vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien
 

XII. ročník rybárskych pretekov pre „Seniorov, ženy a handicapovaných“

Sobota 5. mája 2018 na Leopoldovskej štrkovke. Štartovné 5€.
 
Časový harmonogram:
07.00 – 08.00 – predaj vstupeniek a losovanie miest
08.00 – 13.30 – pretek
13.30 – 14.00 – váženie úlovkov
14.00 – 14.30 – vyhodnotenie a odovzdávanie cien
Vstupné je 5 € a štartovné lístky si je možné zakúpiť v deň pretekov.
 

Preteky MADUNICE - detské rybárske preteky jednotlivcov

Utorok 8. mája 2018 na Madunickej kazete č. 2

Časový harmonogram:
07.00 – 07.45 – prezentácia
07.45 – 08.00 – odchod na stanovište, kŕmenie
08.00 – 11.30 – pretek
11.30 – 12.00 – vyhodnotenie, odovzdávanie cien
 

Memoriál Ota Ottingera - tradičné preteky pre dospelých a mládežníkov.

Sobota 12. mája 2018 na štrkovisku Peter

Registrácia: predpredaj lístkov je v piatok 11.5.2018 od 17.00 – 20.00 hod. v priestoroch bývalej štrkovne. Cena štartovného je 10 € na dvojicu.

Časový harmonogram:
06.45 – 07.00 – kŕmenie
07.00 – 15.00 – pretek
15.30 – 16.30 – váženie
16.30 – 17. 00 – podávanie protestov
17.00 – vyhodnotenie, odovzdávanie cien a losovanie tomboly