Preteky deti - Madunice 2018 - Propozície

Napísal: Zuzana Slobodová on . Uverejnené v Propozície pretekov

Tradičné detské preteky jednotlivcov do 15 rokov

8. mája 2018

Miesto konania: Madunická kazeta č.2

Propozície:
 
 • Súťaže sa môže zúčastniť loviaci s platným detským rybárskym dokladom do 15 rokov, ktorý je členom SRZ MsO Hlohovec.
 • Pretekár si vyberie svoje lovné miesto. Zámena lovného miesta počas preteku je možná len zo súhlasom traťového rozhodcu.
 • Súťažiaci loví z brehu na jeden prút (plávanu, feeder, naťažko, poloťažko)

 • Nástraha môže byť rastlinného aj živočíšneho druhu. Kukurica, cesto, zemiak, pukanec, kostný alebo hnojový červ atď. .. Množstvo vnadiacej zmesi nie je limitovaná.
 • Pretekári lovia samostatne - napínanie nástrahy, nahadzovanie, zdolávanie úlovku, podobratie a zasieťovanie.
 • Každý pretekár musí mať na mieste lovu pri sebe: vyťahovák háčikov, meradlo, podberák pripravený k použitiu a doklady na rybolov.
 • Každý úlovok sa ihneď hlási rozhodcovi.
 • Do súťaže sa započítavajú všetky riadne ulovené ryby.
 • Hodnotenie úlovkov je nasledovné: každá ryba do 20cm – 1bod nad 20cm počet centimetrov = počet bodov. V prípade zhody rozhodne väčší počet ulovených rýb.
 • Pretekár si môže ponechať 1ks mierového kapra. Zasieťovanú rybu nie je možné obmieňať. Všetky ostatné ryby budú pustené späť do vody.
 • Každý pretekár svojou účasťou dáva súhlas na zverejnenie svojho mena, priezviska a obrazového materiálu jeho osobnosti v mediálnych prostriedkoch MsO SRZ Hlohovec /internet, spravodaj, informačná tabuľa/. 
 • Protesty alebo porušenia rieši hlavný rozhodca alebo riaditeľ pretekov.
 • Súťaží sa podľa týchto pravidiel, ak nie je uvedené inak tak Zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve a Vyhláškou MŽP SR č. 185/2006 Z.z.

 

Časový harmonogram:
07:00 - 07:45 odchod na stanovište
07:45 - 08:00 kŕmenie
08:00 - 11:30 pretek
11:30 - 12:00 vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie cien

 

Súťaži sa na vlastne nebezpečie a za bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo doprevádzajúca osoba. V prípade búrky bude pretek prerušený počas jej trvania, aby sa predišlo úrazom blesku. V čase nepriazne počasia môže riaditeľ pretekov odsunúť štart prípadne skrátiť dĺžku preteku.

Preteky deti - Madunice 2017 - Propozície

Napísal: Zuzana Slobodová on . Uverejnené v Propozície pretekov

Detské preteky do 15 rokov v Maduniciach budú pre zatopené jazerá presunuté do Leopoldova na štrkovku. Miesto hlavného stanu bude v kúte na štrkovej pláži pri Madunickom kanáli. Pretekár si vyberie svoje lovné miesto na určenej trati. Taktiež kvôli presunu ľudí je zmena časového harmonogramu.