Preteky dôchodcov, žien a handicapovaných 2018

Napísal: Zuzana Slobodová on .

8

5. mája 2018 sa konal v poradí už 12. ročník pretekov. Zúčastnilo sa ho 125 pretekárov, mužov i žien. Počasie bolo nádherné, letné a hneď z rána bola dobrá nálada pri losovaní štartovných lístkov. Po vylosovaní sa pretekári nedočkavo rozbehli na svoje miesta. Pre nich začalo zápolenie a zdolávanie svojich úlovkov a pre nás tvrdá práca. Uvariť gulášik pre toľko ľudí (zjedol sa úplne celý), pripraviť a naaranžovať ceny, pripraviť všetko potrebné na váženie úlovkov, aby bolo všetko tip-top. 

 


Skôr ako som vyhlásila výsledky pretekov, som mala jednu milú a príjemnú úlohu a to zablahoželať jednému nášmu rybárovi – Jurajovi Dobiášovi k jeho životnému jubileu. Bolo to tak trochu prekvapenie nielen pre ostatných, ale hlavne pre neho. Je to človek s veľkým srdcom. Chodí medzi nás každoročne, veľmi sa vždy teší nielen na preteky, ale i na to, že sa stretne so svojimi priateľmi. A hoci je na vozíčku, nejeden by mu mohol závidieť ako šikovne a s nadšením loví ryby. Mnoho krát robí „šoky“ rybárom, ktorí si vylosovali miesto okolo neho, keď urobí výpad k vode na vozíku a oni ho idú ratovať..... Je skrátka skvelý, je náš a boli sme veľmi radi, že sme mu aspoň takouto cestou mohli zablahoželať a popriať mu všetko len to najlepšie.

A tu vám prinášame výsledky pretekov:

Kategória „MUŽI“:

1. Miesto: Vladimír Andel – kapor 3980 g
2. Miesto: Anton Gergič – kapor 3440 g
3. Miesto: Michal Bego – 3400 g
4. Miesto: Miroslav Virág – 3340 g
5. Miesto: Jozef Krilek – 3280 g

 

Kategória „ŽENY“:
1. Miesto: Ivana Machová – 3330 g
2. Miesto: Blažena Matušíková – 2900 g
3. Miesto: Štefánia Búranová – 2740 g
4. Miesto: Vlasta Solčanská – 2580 g
5. Miesto: Daniela Sklenárová – 2180 g

 

 

Cenu za najväčší úlovok si odniesol Vladimír Andel. Všetkým výhercom zo srdca blahoželáme.
Na záver by som chcela poďakovať SRZ MsO Hlohovec, ktorá každoročne prispieva na ceny, chlapcom z výboru, ktorí sú mi každoročne nápomocní, ako aj členom rybárskej stráže, dobrovoľníkom, ktorým tieto preteky prirástli k srdcu a robia všetku tú prácu s nadšením a obetami.
Ďalej ďakujem sponzorom, ktorí prispeli svojou veľkodušnosťou, aby nám nič nechýbalo po materiálnej stránke: mesto Hlohovec, pán Peter Sekera, Marek Šišan, Roman Šudy, Róbert Herda, pán Bunček, starosta Ratkoviec pán Červienka, Matúš Ottinger.
A samozrejme nezabudneme na pána Františka Vagyovszkého – VAĎO, ktorý nám zabezpečil krásne ceny.

 

Zuzana Slobodová