Preteky funkcionárov, RS a komisií 2018

Napísal: Miroslav Breštanský on .

3

Ako každý rok, tak i tento, zorganizovala naša organizácia 7.5.2018 preteky funkcionárov, komisií, členov rybárskej stráže a sponzorov. Tieto preteky sú vlastne poďakovaním všetkým zúčastneným za ich prácu, ochotu, obetavosť, ktorú v minulom roku venovali a pomohli tak rozvoju rybárstva v Hlohovci. 

Preteky sa konajú hneď na druhý deň po dôchodcovských pod vedením Miroslava Brešťanského – člena výboru.

 

 

Pretekov sa zúčastnilo 48 pretekárov.
1. Miesto: Lukáš Ondriga – hosť
2. Miesto: František Burda – člen RS
3. Miesto: Jozef Bžoch – člen RS
4. Miesto: Karol Sklenár – člen KK, RS
5. Miesto: Vladimír Malár – bývalý člen výboru
6. Miesto: Rudolf Matušík – bývalý člen výboru
Výhercom blahoželáme. 

 

Ceny pretekov zabezpečila naša organizácia a sponzor Roman Šudy, za čo sa im chceme srdečne poďakovať.
Miroslav Brešťanský