Zoznam členov rybárskej stráže

 
P.Č. Meno Č.RS Č. preukazu
1. Branislav Baranovič 1961 D/2003/00461-01
2. Miroslav Brešťanský 2401 B/2007/00148-01
3. Jozef Bžoch 1962 D/2003/00461-02
4. Pavol Bžoch 1963 D/2003/00451-03
5. Miroslav Hochel 2405 B/2004/00148-05
6. Peter Kabašta 1967 D/2003/00461-07
7. Jozef Kraus 1969 D/2003/00461-09
8. Roman Pataj 2404 B/2007/60148-04
9. Julius Remenár 1975 D/2003/00461-15
10. Karol Sklenár 1976 D/2003/00461-16
11. Milan Sklenár 1977 D/2003/00461-17
12. Peter Stanovič 1978 D/2003/00461-18
13. Stanislav Strnad 2403 B/2007/00148-03
14. Štefan Štipák 1980 D/2003*00461-20
15. Peter Ottinger 2416 B/2010/00437-01
16. Radovan Jamrich 2418 B/2010/00437-03
17. Pavol Šimunič 2103 B/2011/00282-03
18. Marek Grňo 2101 B/2011/00282-01
19. Mario Sopúch 2102 B/2011/00282-02