Tradičný rybársky pretek pre dôchodcov, ženy a handicapovaných.

Napísal: Super on . Uverejnené v Rybárske preteky

V sobotu 25.mája od 7.00 hod. sa na štrkovisku Leopoldov uskutočnia rybárske preteky pre dôchodcov, ženy a handicapovaných.

Každý pretekár musí byť členom MsO SRZ Hlohovec a musí mať platné rybárske doklady.

 

Časový harmonogram preteku.

 

Sobota 25. máj 2019

 

07.05 - 07.45 predaj lístkov

07.45- 8.00 kŕmenie

8.00 - 14.00 pretek

14.00-15.00 váženie úlovkov, podávanie protestov

15.00  vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Pri vyhodnotení úlovkov je zabezpečené občerstvenie.

 

Hodnotenie

Hodnotia sa 2 najťažšie úlovky - spolu max. 2 kusy rýb. V prípade zhodnosti váhy rozhodne hlavný rozhodca.

Hodnotia sa 2 kategórie muži a ženy zvlášť – prvý 3 v poradí a ceny za najväčší úlovok.

 Propozície.

 

Detské preteky jednotlivcov do 15 rokov - 8. mája 2019

Napísal: Super on . Uverejnené v Rybárske preteky

 Miesto konania: Madunická kazeta č.2

Propozície:

 1. Súťaže sa môže zúčastniť loviaci s platným detským rybárskym dokladom do 15 rokov, ktorý je členom SRZ MsO Hlohovec
 2. Pretekár si vyberie svoje lovné miesto. Zámena lovného miesta počas preteku je možná len zo súhlasom traťového rozhodcu.
 3. Súťažiaci loví z brehu na jeden prút (plávanu, feeder, naťažko, poloťažko)
 4. Nástraha môže byť rastlinného aj živočíšneho druhu. Kukurica, cesto, zemiak, pukanec, kostný alebo hnojový červ atď. .. Množstvo vnadiacej zmesi nie je limitovaná.
 5. Pretekári lovia samostatne - napínanie nástrahy, nahadzovanie, zdolávanie úlovku, podobratie a zasieťovanie.
 6. Každý pretekár musí mať na mieste lovu pri sebe: vyťahovák háčikov, meradlo, podberák pripravený k použitiu a doklady na rybolov.
 7. Každý úlovok sa ihneď hlási rozhodcovi.
 8. Do súťaže sa započítavajú všetky riadne ulovené ryby.
 9. Hodnotenie úlovkov je nasledovné: každá ryba do 20cm – 1bod nad 20cm počet centimetrov = počet bodov. V prípade zhody rozhodne väčší počet ulovených rýb.
 10. Pretekár si môže ponechať 1ks mierového kapra. Zasieťovanú rybu nie je možné obmieňať. Všetky ostatné ryby budú pustené späť do vody.
 11. Každý pretekár svojou účasťou dáva súhlas na zverejnenie svojho mena, priezviska a obrazového materiálu jeho osobnosti v mediálnych prostriedkoch MsO SRZ Hlohovec /internet, spravodaj, informačná tabuľa/. 
 12. Protesty alebo porušenia rieši hlavný rozhodca alebo riaditeľ pretekov.
 13. Pretek bude prebiehať za platných zákonov a ich stanovísk určených SRZ- Rada Žilina.

Časový harmonogram:

07:00 - 07:45       odchod na stanovište

07:45 - 08:00       kŕmenie

08:00 - 11:30       pretek

11:30 - 12:00       vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie cien

Súťaži sa na vlastne nebezpečie a za bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo doprevádzajúca osoba. V prípade búrky bude pretek prerušený počas jej trvania, aby sa predišlo úrazom blesku. V čase nepriazne počasia môže riaditeľ pretekov odsunúť štart prípadne skrátiť dĺžku preteku.

Preteky Leopoldov - školy.

Napísal: Super on . Uverejnené v Rybárske preteky

Dňa 1.5.2019 sa uskutočnia rybárske preteky žiakov základných škôl o Putovný pohar v Leopoldove.

Štrkovisko Leopoldov bude uzatvorené v čase pretekov pre rybárov !!!

Ďakujeme za porozumenie.

Rybárske preteky Ota Ottingera - 2019

Napísal: Super on . Uverejnené v Rybárske preteky

Dňa 11.5.2019 v sobotu sa uskutočnia na štrkovisku Peter tradičné preteky na počesť Ota Ottingera pre dospelých a mládež od 15 rokov pre členov SRZ Hlohovec.

Predaj lístkov je v PIATOK 10.5.2019 od 17.00 hod. do 19.00 hod. na štrk. pláži. 

V sobotu sa už lístky nepredávajú !

Štrkovisko Peter 2-3870-1-1 bude uzatvorené v čase pretekov. Ďakujeme za porozumenie.

Časový harmonogram preteku sobota 11.5.2019
06.45 - 7.00   kŕmenie
07.00 - 15.00 pretek
15.30 - 16.00 váženie úlovkov
16.00 - 16.30 vyhodnotenie pretekov
 
Cena štartovného -15 eur pre dvoch pretekárov.
Pretekár musí byť členom SRZ Hlohovec a musí mať platné rybárske doklady.
Pretek je jednokolový, lovia dvojice.
Hodnotená ryba - kapor, amur.
Hodnotia sa najťažšie úlovky dvojíc spolu max. 2 kusy rýb.
 
Zasietkované môžu mať loviaci max. 2ks ryby, ktoré sa môžu zamienať počas preteku.
Pretekár, ktorý si mieni úlovok ponechať, je povinný si ho zapísať do prehľadu o úlovkoch.
Loví sa na dva prúty s jedným nadväzcom, zákonne povoleným spôsobom.
Lovné miesta s možnosťou dvoch popr. troch dvojíc vedľa seba.
Počas preteku si môže ponechať pretekár jeden kus kapra popr. amura.
Kapor nad 65 cm musí byť po zvážení a zmeraní rozhodcami pustený späť do vody šetrným spôsobom.
Pri vyhodnotení úlovkov je zabezpečené občerstvenie vo forme guláša.
Podrobnosti budú uvedené v propozíciách.
Bližšie info: p. Kováč - tel: 0911874213
 

Detské preteky ŠTUPLÍK CUP

Napísal: Super on . Uverejnené v Rybárske preteky

Detské preteky ŠTUPLÍK CUP - 27.4.2019

SRZ MsO Hlohovec v spolupráci RZ-Verešvárka Baňa Červeník pozýva deti v sprievode rodičov na preteky ŠTUPLÍK CUP v love rýb na plávanú v revíri Baňa Červeník.

Registrácia je od 7.30 do 8.15 hod. Preteky sa začínajú od 9.00 do 12.00 hod. a  vyhodnotenie bude od 12.30 hod.

Budú vyhodnotené 3. kategórie:

- deti do 10 rokov

- kategória dievčatá

- kategória chlapci od 10 do 15 rokov

Bodovaná je každá ryba do 20 cm - 1 bod a ryba nad 20 cm, čo cm to bod.

A samozrejme, že bude ocenený aj najväčší úlovok.

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Prihlásiť sa treba na kontakte: Pavol Šimunič 0948083000