Zarybnenie šťuka-2.

Dňa 16.4. bolo do našich revírov z prerozdelenia Rady Žilina vysadených 6000ks Šťuky rychlenej cca 2 cm. Násada bola prerozdelené do všetkých revírov.

Váh 4- 2500ks     Peter-1300ks     Leopoldov-600ks   Ypsilon-200ks   Madunice-300ks
Koplotovce-200ks   Siladice-200ks   Zelenice-400ks   Drahovce-300ks
 

Násada šťuky.

Dňa 14.4.2019 bola nasadená Štuka severná v revíry Peter v celkovej hmotnosti 90,6 kg s priemerom asi 0,5kg/kus.

Násada kapra v revíry Peter v mesiaci Apríl 2019

Dňa 1.4.2019 bola vysadená násada kapra o priemernej hmotnosti 7,3kg, v celkovej váhe 527kg.

 

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY PETER VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 1.4.2019 do 28.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD  29.4.2019. 

FOTO

Zarybnenie kaprom v revíry Peter

Dňa 1.4.2019 v popoludňajších hodinách bude revír Peter zarybnený kaprom o váhe 5 az 7 kg z vyzbieraných peňazí na preteky.

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY PETER VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 1.4.2019 do 28.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD  29.4.2019. 

Ján Kováč   hlavný hospodár

Zarybnenie kaprom v revíry Koplotovce

Dňa 30.3.2019 medzi 13:00 a 14:00 bude revír Koplotovce zarybnený kaprom. 

 

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY KOPLOTOVCE VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 30.3.2019 do 27.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD 28.4.2019. 

Ján Kováč   hlavný hospodár