Zarybnenie kaprom v revíry Koplotovce

Dňa 30.3.2019 medzi 13:00 a 14:00 bude revír Koplotovce zarybnený kaprom. 

 

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY KOPLOTOVCE VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 30.3.2019 do 27.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD 28.4.2019. 

Ján Kováč   hlavný hospodár

Zarybnenie zubáčom 19.3.2019

Dobrý deň,

 

Dňa 19.3.2019 bola vysadená násada zubáča ZU2 do revírov našej organizácie v celkovom množstve 235,2 kg, čo pri priemernej veľkosti 1,2kg činí 195ks v celkovej cene 3 763 eur. 

Zubáč bol nasedený do následujúcich revírov:

1.Peter -124,5 kg (104ks)

2.Leopoldov - 64,2 kg (53ks)

3.Siladice - 46,5 kg (38ks)

 

Ján Kováč hospodár

 

IMG 0729IMG 0730

Násada zubáča

Dňa 19.3.2019 medzi 13:00 a 14:30 hod. bude do revírov Peter, Leopoldov, Siladice a Váh č.4 vysadená násada zubáča.

 

Ján Kováč hospodár

Zarybnenie lieňom

Dňa 8.11.2018 bol do našich revírov vysadený lieň sliznatý o priem. hm. 25dkg. Celkovo 1000kg v hodnote 4 290eur.

Peter 250kg
Leopoldov 200kg
Ypsilon 150kg
Madumice 150kg
Drahovce 150kg
Zelenice 100kg
 
 
 
 
Jan Kovac hlavny hospodar

Zarybnenie kaprom

Dňa 31.10.2018 bolo uskutočnené zarybnenie revírov K2, K3 a Kapor výber:

Drahovce 200kg k2 + 600kg k3

Madunice1 200kg k2 + 600kg k3

Madunice2 200kg k2 + 600kg k3

Ypsilon 200kg k2 + 600kg k3

Siladice 300kg k2 + 400kg k3

Zelenice4 200kg k2 + 500kg k3

Leopoldov 1100kg k2+ 4000kg k3 + 1500kg k výber

 

Dohromady 11 200kg v hodnote 27 544 €.

 

Dňa 2.11.2018 bolo uskutočnené zarybnenie revírov:

Zelenice2-400kg k3

              3-400kg k3

              5-150kg k3

              6-150kg k3

Peter-1700kg k2 + 6200kg k3 + 1800kg k výber

 

dohromady 10 800kg v hodnote 26 763eur

CELKOVO BOLO VYSADENE 22 000Kg kapra v hodnote 54 307 eur

LOV S PRIVLASTNENÍM SI KAPRA JE POVOLENÝ od 28.11.2018!

IMG 0252IMG 0253