Tradičný rybársky pretek pre dôchodcov, ženy a handicapovaných.

Napísal: Super on .

V sobotu 25.mája od 7.00 hod. sa na štrkovisku Leopoldov uskutočnia rybárske preteky pre dôchodcov, ženy a handicapovaných.

Každý pretekár musí byť členom MsO SRZ Hlohovec a musí mať platné rybárske doklady.

 

Časový harmonogram preteku.

 

Sobota 25. máj 2019

 

07.05 - 07.45 predaj lístkov

07.45- 8.00 kŕmenie

8.00 - 14.00 pretek

14.00-15.00 váženie úlovkov, podávanie protestov

15.00  vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

Pri vyhodnotení úlovkov je zabezpečené občerstvenie.

 

Hodnotenie

Hodnotia sa 2 najťažšie úlovky - spolu max. 2 kusy rýb. V prípade zhodnosti váhy rozhodne hlavný rozhodca.

Hodnotia sa 2 kategórie muži a ženy zvlášť – prvý 3 v poradí a ceny za najväčší úlovok.

 Propozície.