Detské rybárske preteky - Rybka cup 2021

Napísal: Super on .

 MsO SRZ Hlohovec pozýva svojích najmladších členov do 15 rokov na preteky jednotlivcov - Rybka Cup 2021 dňa 29.5.2021

Miesto konania: Madunická kazeta č.2   revír čislo: 2-3610-1-1

 Propozície:

 1. Súťaže sa môže zúčastniť loviaci s platným detským rybárskym dokladom do 15 rokov, ktorý je členom SRZ MsO Hlohovec
 2. Pretekár si vyberie svoje lovné miesto. Zámena lovného miesta počas preteku je možná len zo súhlasom traťového rozhodcu.
 3. Súťažiaci loví z brehu na jeden prút (plávanu, feeder, naťažko, poloťažko)
 4. Nástraha môže byť rastlinného aj živočíšneho druhu. Kukurica, cesto, zemiak, pukanec, kostný alebo hnojový červ atď. .. Množstvo vnadiacej zmesi nie je limitovaná.
 5. Pretekári lovia samostatne - napínanie nástrahy, nahadzovanie, zdolávanie úlovku. Pomoc druhej osoby na podobratie ulovenej ryby je povolené.
 6. Každý pretekár musí mať na mieste lovu pri sebe: podložku, vyťahovač háčikov, meradlo, podberák pripravený k použitiu a doklady na rybolov.
 7. Každý úlovok sa ihneď hlási rozhodcovi.
 8. Do súťaže sa započítavajú všetky riadne ulovené ryby.
 9. Hodnotenie úlovkov je nasledovné: každá ryba do 20cm – 1bod nad 20cm počet centimetrov = počet bodov. V prípade zhody bodov rozhodne väčší počet ulovených rýb a v prípade zhody vyhráva mladší pretekár.
 10. Vyhodnotenie bude prebiehať v troch kategóriách:

  Dievčatá samostatne

                                      Chlapci do 10 rokov - U10

                                      Chlapci od 11 do 15 rokov – U15

 11. Pretekár si môže ponechať 1ks mierového kapra. Zasieťkovanú rybu nie je možné obmieňať. Všetky ostatné ryby budú pustené späť do vody.
 12. Každý pretekár svojou účasťou dáva súhlas na zverejnenie svojho mena, priezviska a obrazového materiálu jeho osobnosti v mediálnych prostriedkoch MsO SRZ Hlohovec /internet, spravodaj, informačná tabuľa/.
 13. Protesty alebo porušenia rieši hlavný rozhodca alebo riaditeľ pretekov.
 14. Súťaží sa podľa týchto pravidiel, ak nie je uvedené inak tak Zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a Vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

  Časový harmonogram:

  07:00 - 07:45 registrácia a presun na lovné miesto

  07:45 - 08:00 kŕmenie

                   08:00 - 11:30  pretek

                   11:30 - 12:00  vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie cien

   

  Súťaži sa na vlastne nebezpečie a za bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo doprevádzajúca osoba. V prípade búrky bude pretek prerušený počas jej trvania, aby sa predišlo úrazom blesku. V čase nepriazne počasia môže riaditeľ pretekov odsunúť štart prípadne skrátiť dĺžku preteku.

  Filip Šoka 0904 844 516