Miestny rybársky poriadok pre rok 2021

Napísal: Super on .

Vážení členovia MsO SRZ Hlohovec,

k zákonu č.216/2018 a k vykonávacej vyhláške č.381/2018 neodmysliteľne patrí aj nový rybársky poriadok pre rok 2021.

Tento nový rybársky poriadok MsO SRZ Hlohovec je platný od 1.1.2021 a ktorý nájdete na doleuvedenom linku.

Miestny rybársky poriadok pre rok 2021 platný od 1.1.2021

V prípade nejasností prosím kontaktujte predsedu, podpredsedu, tajomníka alebo hospodára, ktorí Vám vysvetlia nejasnosti (tel.čísla sú na www.srzhlohovec.sk  v menu kontakty).

Odovzdávanie prehľadov o úlovkoch za rok 2020

Napísal: Super on .

Podľa stanov SRZ a prípisu zo Žiliny, ste povinný odovzdať prehľad o úlovkoch za rok 2020 do 15.1.2021

Ak neodovzdáte povolenku do 15.1.2021, tak Vám nebude vydaná povolenka na rok 2021.

 

Povolenky môžete odovzdať:

Hlohovec kľúčová služba JO-MI vedľa TATRA banky

Leopoldov Chovprodukt - rybársky obchod

Zo sebou si prineste aj členský preukaz, kde Vám bude urobený záznam o odovzdaní vypísanej povolenky.

 

Prípadne zaslať poštou na adresu:

SRZ MsO Hlohovec,     P.O.BOX 86,    920 01 Hlohovec

Výbor SRZ MsO Hlohovec dňa 29.12.2020

Predaj povolení v roku 2021

Napísal: Super on .

Vážený členovia,

z dôvodu, že v našej krajine sú prijímané opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu, sme nútení aj my prijať tieto opatrenia, a to posunúť predaj povolení na rok 2021 až na termín 26.1.2021 .

Povolenky sa budú dať zakúpiť len cez e-shop od 2.1.2021

Tu klikni na e-shop  -  https://povolenky.srzhlohovec.sk/

V prípade, že by nebolo možné predaj povolení zabezpečiť ani po 24.1.2021 z dôvodu predĺženia obmedzení, tak Vás budeme informovať na našej stránke a facebooku.

Táto vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, no zdravie je prvoradé.

Veríme, že toto opatrenie príjmete s pochopením.

Výbor SRZ MsO Hlohovec

Násada Lieňa 2020 - rozpis.

Napísal: Super on .

Dňa 26.11.2020 bola do našich revírov vysadená násada lieňa v počte 650 kg, v hodnote 3.250 eur.

Peter - 250 kg
Leopoldov - 150 kg
Madunice - 150 kg
Drahovce - 50 kg
Ypsilon - 50 kg
 
S pozdravom hospodár Ján Kováč
 
Lien-1
Lien-2