Výročná členská schôdza 2015

Napísal: Zuzana Slobodová on .

clenska
 
  
MsO SRZ Hlohovec oznamuje svojim členom, že výročná členská schôdza sa bude konať 27. marca 2015 o 17.00 hod v Kultúrnom dome v Hlohovci.