Násada Lieňa 2020

Napísal: Super on .

Dňa 26.11.2020 okolo 12.00 - 13.00 hod. bude nasadený Lieň do naších revírov.

S pozdravom hospodár Ján Kováč

Násada kapra K3-Leopoldov.

Napísal: Super on .

Dňa 18.11.2020  bolo dokončenie jesenného zarybnenia kaprom.

Bola vysadená násada kapor K-3 v Leopoldove.

Množstvo 4.069 kg v hodnote 9.765 €.

Priemerná hmotnosť je 2,2 kg/kus.

S pozdravom hospodár Ján Kováč

Sumár zarybnenia 2020-2

Napísal: Super on .

V dňoch 11 a 12.11.2020 bolo uskutočnené jesenné zarybnenie revírov našej organizácie kaprom K-3 a K-Výber
 
11.11.2020 revíry
PETER - 8.000 kg K3 + 2.000 kg KV            
SILADICE - K3 - 300 kg
ZELENICE - spolu 1.400 kg K3  
Z1 - 300 kg   Z2 - 300 kg   Z3 - 300 kg   Z4 - 300 kg    Z5,6,7 - 200 kg
 
12.11.2020 revíry
DRAHOVCE 1 - 600 kg K3    
YPSILON - 500 kg K3
MADUNICE 1 - 310 kg K3 
MADUNICE 2 - 330 kg k3
MADUNICE,,tajné jazerá" - 101 kg K3
LEOPOLDOV - 1.488 kg KV
 
Celková hmotnosť K3 - 11.541 kg v hodnote  27.698€
Celková hmotnosť KV - 3.488 kg v hodnote  9.417€
 
Z technických príčin nebolo uskutočnené zarybnenie kaprom K3 na revíri LEOPOLDOV.
Dorybnenie kaprom K3 v množstve 4.000 kg bude uskutočnené pravdepodobne 18.11.2020.
Týmto sa doba zákazu všeobecného lovu neposunie.
Chcem upozorniť opakovane, že na zarybnených revíroch platí od 11.11.2020 do 3.12.2020 VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU, čo znamená zákaz AKÉHOKOĽVEK lovu!!!
LOVIŤ JE MOŽNÉ na revíroch ChaP Madunice, ChaP Drahovce, Koplotovce, Váhč.4/ starý Váh plus Madunický kanál a Dudváh.

hospodár

Jesenné zarybnenie 2020 - 2

Napísal: Super on .

Druhá fáza zarybnenia prebehne v dňoch 11-12.11.2020

V stredu 11.11.2020 budú zarybnené revíry Peterské štrkovisko, Zelenice a Siladice kaprom K3 a K-výber.

Vo štvrtok 12.11.2020 budú zarybnené revíry štrkovisko Leopoldov, Madunice, Drahovce a Ypsilon kaprom K3 a K-výber.

Od 11.11.2020 platí všeobecný zákaz lovu v uvedných revíroch.

Lov povolený na týchto revíroch bude možný až od 04.12.2020

S pozdravom Ján Kováč - hospodár

Násada kapra K2-2020.

Napísal: Super on .

Dňa 4.11.2020 bola do našich revírov nasadená násada kapra K2 o hmotnosti 4.500 kg v hodnote 11.700 eur.

Dudváh -100 kg     Peter -1.500 kg   Leopoldov -1.000 kg   Zelenice2 -500 kg     Madunice -600 kg

Váh č.4 -300 kg       Drahovce1 -500 kg

Lov povolený zatiaľ bez obmedzení.

Zarybnenie ostatných revírov a zarybnenie kaprom K3 a kaprom-Výber bude uskutočnené pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. Upresnenie dátumu závisí podľa zlovovania rybníkov.

Budeme vás včas informovať prostredníctvom internetu, popr. Info u hospodára.