Školenie nových členov.

Napísal: Super on .

POZOR ZMENA !!!

SRZ MsO Hlohovec oznamuje novým uchádzačom

o členstvo, že školenie sa bude konať

v sobotu 29. februára 2020 o 10.00 hod.

v kancelárii na Železničnej 2/A v Hlohovci.

Zarybnenie za rok 2019.

Napísal: Super on .

Výsledky hospodárskej činnosti za rok 2019

Plán hospodárskej činnosti spočíval v zarybnení revírov, starostlivosť o ne, organizáciu pretekov a kontrolu rybárskeho práva.

V apríli 2019 bolo v súčinnosti s brigádnickým odborom vykonané prikrmovanie zamerané na zabezpečenie zlepšenia kondície rýb po zimnom období. Vykŕmených bolo 8.000 kg kukurice do všetkých revírov našej MsO.

Z prerozdelenia Rady Žilina bolo do našich revírov vysadené:

1/ 16.4. 2019 Šťuka rýchlená,6.000ks v hodnote 450 eur, Váh č.4-3.000ks, Peter- 1.200ks, Leopoldov - 600ks, Ypsilon - 200ks, Zelenice - 200ks,     Madunice - 300ks, Koplotovce - 200ks, Drahovce - 300ks.

2/ 17.10.2019 Nosáľ sťahovavý, 4.000ks/1.280eur - Váhč.4

3/ 4.11.2019 Kapor rybničný K2 1.200kg/3.120eur - Váh č.4

                                                   K3 400kg/960eur - Leopoldov

Celkovo bola do našich revírov z prerozdelenia Rady nasadená násada v hodnote 5.810eur, čo je o 5.820 eur menej ako vlani.....

V roku 2019 naša Mso zmenila dodávateľa rýb a to Agrofarma Budmerice s.r.o. Spolupráca a kvalita násad splnila naše očakávania. Ryby boli dodané priamo z výlovu, čím sa výrazne znížil stres z manipulácie a prevozu a tým aj jej zdravotný stav.

Z peňazí našej organizácie bolo v roku 2019 uskutočnené zarybnenie revírov:

V mesiacoch marec, apríl bolo uskutočnené jarné zarybnenie zo zostatku roku 2018 nasledovne:

1/ 19.3.2019 Zubáč veľkoústy 2-roč. 235,2kg/3.763,2 eur priem.1,2kg

    Peter - 124,5kg   Leopoldov - 64,2kg   Siladice - 46,5kg

2/ 30.3.2019 Kapor rybničný K3 - 807kg/2.864,85 eur - Koplotovce

3/ 1.4.2019 Kapor trofejný - 527kg/1.949,9 eur priem.7,3kg - Peter

4/ 14.4.2019 Šťuka severná - 90,6kg/797 eur priem. 0,5kg - Peter

Ďalšie zarybnenie

1/5.6.2019 Mrena severná - 1.915ks/2.001,18 eur cca. 14cm - Váh č.4

2/5.9.2019 Boleň dravý 1 - 5.000ks/1.050 eur - Váh č.4

3/18.9.2019 Mieň sladkovodný 1 - 5.000ks/2.970 eur - Váh č.4

4/24.9.2019 Zubáč veľkoústy 1- 10.000ks/2.860 eur - Váh č. 4 - 4.500ks, Peter - 2.000 ks, Leopoldov - 1.500 ks, Siladice – 500 ks, Mad.1 – 500 ks, Mad.2 – 500 ks, Drahovce2 – 500 ks.

5/10.10.2019 Pstruh dúhový - 300kg/1.320 eur, Peter - 150kg, Leopoldov - 150kg

6/12.10.2019 Šťuka severná-233kg/2.050,4 eur- Leopoldov - 60kg, Mad.1 - 50kg, Mad.2 - 50kg, Drah.2 - 73kg

Jesenné zarybnenie prebehlo vo viacerých termínoch podľa termínov lovenia rybníkov.

1/ 26.10.2019 Kapor K3 - 15.369 kg/36.886 eur, Leopoldov - 4.993 kg, Peter - 8.064 kg, Mad.1 - 590 kg,

Mad.2 - 573 kg, Drah.2 - 610 kg, Ypsilon - 539 kg

2/ 14.11.2019 Kapor K3 - 2.525kg/6.060 eur- Siladice - 400kg, Koplotovce - 593 kg, Zelenice 2 - 506kg , Zelenice 3 - 508 kg, Zelenice 4 - 518kg

3/ 21.11.2019 Kapor K2 - 4.054kg/10540,40 eur, Peter - 1.000kg, Leopoldov - 800kg, Siladice - 200kg,    Zelenice - 500kg, Madunice - 454kg, Drahovce - 300kg, Váh č.4 - 700kg, Dudváh - 100kg

4/ 21.11.2019 Zubáč veľkoústy - 140,4kg/2.246,40 eur priem.0,25kg – Leopoldov - 60kg, Siladice - 20kg,     Zelenice - 60kg

5/21.11.2019 Šťuka severná - 2ročná - 311kg/2.736 eur - Peter /pozn.-sponzorský dar od dodávateľa/

6/ 28.11.2019 Kapor výber-3.005kg/7.963,25 eur priem.3,8kg - Peter-2.005kg, Leopoldov-1.000 kg

7/28.11.2019 Kapor supervýber priem. 5kg+-1.600kg/5.920 eur-táto násada sa bude realizovať v jarných mesiacoch.

V roku 2019 bolo do našich revírov vysadených 27.360kg kapra v hodnote 70.234eur.

Celková suma násad z peňazí našej organizácie činí za rok 2019 91.239 eur.

Z toho suma 9.374 eur predstavuje zostatok z roku 2018 a suma 81.866 eur predstavuje hodnotu za rok 2019. To predstavuje oproti minulému roku o 15.166 eur viac respektíve o 24.538 eur viac.

Celková hodnota násad aj s prerozdelením z Rady činí v roku 2019 97.050 eur, čo je o 15.936 eur viac ako v r.2018,. pritom sme od Rady dostali o 5.280 eur menej, ako vlani.

Obraz hospodárenia v minulosti a teraz si môže urobiť každý sám.

Petrov zdar!

Hospodár MsO SRZ Hlohovec   Ján Kováč

 

Predaj hosťovacích povoleniek - 2020

Napísal: Super on .

Hosťovacie povolenky si môžete zakúpiť v rybárskych predajňiach:

- rybárske potreby Halibut

- rybárske potreby Carp

Na ChaP sa v roku - 2020 hosťovacie povolenky nepredávajú !!!

Členská schôdza 15.2.2020

Napísal: Super on .

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Hlohovci

                                                   Pozvánka      

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci Vás pozýva na Členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční

Dňa 15.februára 2019 o 9.00 hod. / v sobotu / v kine ÚSMEV v Hlohovci.

Program :

1.Otvorenie

2.Voľba predsedníctva, návrhovej komisie a mandátovej komisie

3.Správa o činnosti výboru za rok 2019

4.Plán hlavných úloh v roku 2020

5.Správa o hospodárení v roku 2019 a návrh rozpočtu na rok 2020

6.Správa kontrolnej komisie za rok 2019

7.Diskusia

8.Uznesenie

9.Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod do 9.00 hod. Členovia SRZ MsO sa pri prezentácii musia preukázať platným členským preukazom.

Výbor SRZ MsO v Hlohovci