Zarybnenie Kapor - 2019

Napísal: Super on .

V sobotu 26.10.2019 bude na našich revíroch zarybnenie kaprom.

Zarybnenie bude vykonané priebežne podľa ponuky rýb.

V sobotu sa predpokladá zarybnenie kaprom Peter, Leopoldov, Madunice.

V týchto revíroch bude platiť len zákaz lovu kapra a jeho privlastnenie.

LOV KAPRA S PRIVLASTNENÍM JE POVOLENÝ od soboty 23.11.2019 ! ! !

Násada Šťuky-2019

Napísal: Super on .

Dňa 12.10.2019 bola do našich revírov vysadená násada Šťuky o celkovej hmotnosti 233 kg.

Priemerná hmotnosť cca 0,30 kg.

Cena násady predstavuje 2.050 Eur.

Leopoldov   - 60 kg

Madunice 1  - 50 kg

Madunice 2  - 50 kg

Drahovce 2  - 73 kg

 stuka

Foto-1  Foto-2

Násada Pstruha dúhového - 2019

Napísal: Super on .

Dňa 11.10.2019 v piatok okolo 12.00 hod. bude do našich revírov Peter a Leopoldov vysadená násada

Pstruha dúhového o celkovej hmotnosti 300 kg.

Lov bude možný od soboty 12.10.2019

Ján Kováč - hospodár

Mimoriadná členská schôdza 27.10.2019

Napísal: Super on .

Slovenský rybársky zväz – mestská organizácia v Hlohovci

Pozvánka

Výbor mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu v Hlohovci Vás pozýva na Mimoriadnu Členskú Schôdzu, ktorá sa uskutoční

Dňa 27.októbra 2019 o 9.00 hod. / v nedeľu / v kine ÚSMEV v Hlohovci.

Program :

1. Otvorenie

2. Voľba predsedníctva, mandátovej, návrhovej a volebnej komisie

3. Voľba 2- kandidátov a 1- náhradníka na Mimoriadny XIII.snem SRZ

4. Uznesenie

5. Záver

Prezentácia členov je od 8.00 hod do 9.00 hod. Členovia SRZ MsO sa pri prezentácii musia preukázať platným členským preukazom.

Výbor SRZ MsO v Hlohovci

 

 

Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.

Napísal: Super on .

Výbor SRZ MsO Hlohovec zverejňuje nasledovný oznam:

Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.

Vzhľadom na zvolanie Mimoriadneho XIII. snemu SRZ, ktorý sa bude konať dňa 23.11.2019 v Žiline dávame do pozornosti členom SRZ MsO Hlohovec, možnosť podať kandidátku na delegáta/náhradníka delegáta na Mimoriadny snem SRZ. Voľba delegátov MsO Hlohovec prebehne na Mimoriadnej členskej schôdzi SRZ MsO Hlohovec dňa 27. októbra 2019 v kine Úsmev v Hlohovci.

Návrh kandidáta za delegáta/náhradníka delegáta snemu je nutné zaslať doporučenou poštou na adresu: SRZ MsO Hlohovec, P.O.BOX 86, 920 01 Hlohovec, na predpísanom tlačive do:

10. októbra 2019

Vzor tlačiva nájdete na stránke   www. srzrada.sk   ako prílohu č.1 Volebného poriadku vydaného Radou SRZ Žilina  platného od 1. januára 2018 alebo tu dole ako prihláška.

V Hlohovci, 10.9.2019                                         výbor SRZ MsO Hlohovec

Prihláška