Násada šťuky.

Napísal: Super on .

Dňa 14.4.2019 bola nasadená Štuka severná v revíry Peter v celkovej hmotnosti 90,6 kg s priemerom asi 0,5kg/kus.

Detské preteky ŠTUPLÍK CUP

Napísal: Super on .

Detské preteky ŠTUPLÍK CUP - 27.4.2019

SRZ MsO Hlohovec v spolupráci RZ-Verešvárka Baňa Červeník pozýva deti v sprievode rodičov na preteky ŠTUPLÍK CUP v love rýb na plávanú v revíri Baňa Červeník.

Registrácia je od 7.30 do 8.15 hod. Preteky sa začínajú od 9.00 do 12.00 hod. a  vyhodnotenie bude od 12.30 hod.

Budú vyhodnotené 3. kategórie:

- deti do 10 rokov

- kategória dievčatá

- kategória chlapci od 10 do 15 rokov

Bodovaná je každá ryba do 20 cm - 1 bod a ryba nad 20 cm, čo cm to bod.

A samozrejme, že bude ocenený aj najväčší úlovok.

Srdečne Vás všetkých pozývame.

Prihlásiť sa treba na kontakte: Pavol Šimunič 0948083000

Násada kapra v revíry Peter v mesiaci Apríl 2019

Napísal: Super on .

Dňa 1.4.2019 bola vysadená násada kapra o priemernej hmotnosti 7,3kg, v celkovej váhe 527kg.

 

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY PETER VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 1.4.2019 do 28.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD  29.4.2019. 

FOTO

Zarybnenie kaprom v revíry Peter

Napísal: Super on .

Dňa 1.4.2019 v popoludňajších hodinách bude revír Peter zarybnený kaprom o váhe 5 az 7 kg z vyzbieraných peňazí na preteky.

PODĽA VYHLÁŠKY 381/2018 Z.z § 18 BOD 9 PLATÍ NA REVÍRY PETER VŠEOBECNÝ ZÁKAZ LOVU RÝB OD 1.4.2019 do 28.4.2019 vrátane.

NA ZÁKLADE VYŠŠIE SPOMENUTÉHO NEMÔŽETE VÔBEC LOVIŤ ( ANI INÉ DRUHY RÝB)!!!

LOVIŤ SA MÔŽE OD  29.4.2019. 

Ján Kováč   hlavný hospodár