Chyť najťažšieho kapra a vyhraj skútra-propzície.

Napísal: Super on .

V predpredaji v piatok 14.5. sa bude predávať 1 osobe max. 2 lístky.

   PROPOZÍCIE PRETEKU – PETERSKÝ KAPOR 2021

Štartovné: 50 € / osoba

Registrácia: predpredaj v piatok 14.5.2021 od 17-19.00hod. na štrkovej pláži,

                     V deň pretekov od 05.30hod-do 06.30hod.

Technické pokyny:

1.Pretek sa koná od 7.00-15.00 hod, formou lovu jednotlivcov.

2.Hodnotený druh rýb: najväčší kapor.

3.Loví sa na dve udice opatrené jedným nadväzcom a jedným háčikom.

4.Loviaci musia loviť na mieste ktoré si vylosovali, nemôžu si medzi sebou miesta vymieňať.

5.Kŕmenie je povolené len z brehu pomocou praku, cobry alebo spomb-u.

   Používanie člnu a zavážacej loďky je zakázané.

6.Pretekár môže byť členom akejkoľvek organizácie SRZ

7.Pretekár je povinný mať sieťku/sak/ na úlovky a povinnú výbavu v zmysle zákona o rybárstve.

8. Presun na lovné miesto po vylosovaní individuálne.

10.Začiatok lovu 07.00 hod. Kŕmenie je povolené od 06.45 hod.

11.Loviaci si môže ponechať jeden kus kapra s prihliadnutím na miery platné v organizácii MsO SRZ Hlohovec, t.j. min.45cm a max.65cm. Po zasakovaní prvej ryby úlovok už nie je možné obmieňať.

12.Po ulovení kapra pretekár telefonicky privolá rozhodcu, ktorý okamžite príde úlovok odmerať a zvážiť.

13.Hodnotený bude aj úlovok zaseknutý pred ukončením preteku a zdolaný aj po 15.00hod, no musí však byť upovedomený rozhodca.

Vyhráva jeden ulovený najťažší kapor. Pri zhodnej váhe rozhoduje väčšia dĺžka.

Pretek sa koná 07.00-15.00hod.

15.00-15.30hod- zhromaždenie pretekárov na pláži , podávanie protestov

15.30-16.00.hod- vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

1. Cena: Pohár + Skúter v hodnote 1.250 €

2. Cena: Pohár + 600 €

3. Cena: Pohár + 400 €

preteky-peter

Otváracie hodiny kancelária - Apríl 2021

Napísal: Super on .

Utorok 20.4.           15-18.00 hod.

Štvrtok 22.4.          15-18.00 hod.

Sobota 24.4.            9-12.00 hod.

Utorok 27.4.           15-18.00 hod.

Posledný termím

Štvrtok 29.4.          15-18.00 hod.

Vstup do kancelárie je možný len po 1 osobe.

Platba cez terminál alebo šekom.

S pozdravom výbor MsO SRZ Hlohovec

Výsledky hospodárenie za rok 2020

Napísal: Super on .

Vzhľadom k danej pandemickej situácii v tomto roku nemohla byť uskutočnená Výročná členská schôdza. Tu ste boli vždy podrobne oboznámení s hospodárením v našej organizácii za predchádzajúci rok. Teraz všetky potrebné informácie sú teraz tu:

Zostatok finančných prostriedkov k 31.12.2020

Hotovosť  v pokladni                                                                                       924,73 €

Banka SLSP -  účet len na výkup pozemkov                                            154.511,41 €

Banka TATRA  - bežný účet                                                                        82.996,68 €

 

Majetok:

Chata Jalšové

Technické Zhodnotenie                                                                                9.563,32 €

 

Podrobnejšie informácie sú uložené v odkazoch:

Daňové priznanie za rok 2020

Súvaha

Poznámky k súvahe

Výsledovka za rok 2020

S pozdravom Výbor MsO SRZ Hlohovec

Brigáda 17.4.2021 v Hlohovci na Peterskom štrkovisku.

Napísal: Super on .

Plánovaná brigáda na Peterskom štrkovisku sa v sobotu 17.4.2021 uskutoční.

Začiatok je o 9.00 hod. na štrkovej pláži.

Tuná si vyzdvihnete vrecia na odpad a v rámci voľného pohybu v prírode sa vyzbiera aj neporiadok v okolí.

S pozdravom brigádnicky odbor.

 Brigada