Detské rybárske preteky - Rybka cup 2021

Napísal: Super on .

 MsO SRZ Hlohovec pozýva svojích najmladších členov do 15 rokov na preteky jednotlivcov - Rybka Cup 2021 dňa 29.5.2021

Miesto konania: Madunická kazeta č.2   revír čislo: 2-3610-1-1

 Propozície:

 1. Súťaže sa môže zúčastniť loviaci s platným detským rybárskym dokladom do 15 rokov, ktorý je členom SRZ MsO Hlohovec
 2. Pretekár si vyberie svoje lovné miesto. Zámena lovného miesta počas preteku je možná len zo súhlasom traťového rozhodcu.
 3. Súťažiaci loví z brehu na jeden prút (plávanu, feeder, naťažko, poloťažko)
 4. Nástraha môže byť rastlinného aj živočíšneho druhu. Kukurica, cesto, zemiak, pukanec, kostný alebo hnojový červ atď. .. Množstvo vnadiacej zmesi nie je limitovaná.
 5. Pretekári lovia samostatne - napínanie nástrahy, nahadzovanie, zdolávanie úlovku. Pomoc druhej osoby na podobratie ulovenej ryby je povolené.
 6. Každý pretekár musí mať na mieste lovu pri sebe: podložku, vyťahovač háčikov, meradlo, podberák pripravený k použitiu a doklady na rybolov.
 7. Každý úlovok sa ihneď hlási rozhodcovi.
 8. Do súťaže sa započítavajú všetky riadne ulovené ryby.
 9. Hodnotenie úlovkov je nasledovné: každá ryba do 20cm – 1bod nad 20cm počet centimetrov = počet bodov. V prípade zhody bodov rozhodne väčší počet ulovených rýb a v prípade zhody vyhráva mladší pretekár.
 10. Vyhodnotenie bude prebiehať v troch kategóriách:

  Dievčatá samostatne

                                      Chlapci do 10 rokov - U10

                                      Chlapci od 11 do 15 rokov – U15

 11. Pretekár si môže ponechať 1ks mierového kapra. Zasieťkovanú rybu nie je možné obmieňať. Všetky ostatné ryby budú pustené späť do vody.
 12. Každý pretekár svojou účasťou dáva súhlas na zverejnenie svojho mena, priezviska a obrazového materiálu jeho osobnosti v mediálnych prostriedkoch MsO SRZ Hlohovec /internet, spravodaj, informačná tabuľa/.
 13. Protesty alebo porušenia rieši hlavný rozhodca alebo riaditeľ pretekov.
 14. Súťaží sa podľa týchto pravidiel, ak nie je uvedené inak tak Zákonom č. 216/2018 Z.z. o rybárstve a Vyhláškou MŽP SR č. 381/2018 Z.z.

  Časový harmonogram:

  07:00 - 07:45 registrácia a presun na lovné miesto

  07:45 - 08:00 kŕmenie

                   08:00 - 11:30  pretek

                   11:30 - 12:00  vyhodnotenie výsledkov a odovzdávanie cien

   

  Súťaži sa na vlastne nebezpečie a za bezpečnosť detí zodpovedá rodič, zákonný zástupca alebo doprevádzajúca osoba. V prípade búrky bude pretek prerušený počas jej trvania, aby sa predišlo úrazom blesku. V čase nepriazne počasia môže riaditeľ pretekov odsunúť štart prípadne skrátiť dĺžku preteku.

  Filip Šoka 0904 844 516

     

 

 

 

Štrkovisko Leopoldov uzavretie počas pretekov.

Napísal: Super on .

Z dôvodu konania rybárských pretekov na štrkovisku Leopoldov revír číslo 2-3580-1-1 bude zákaz lovu rýb v týchto dňoch:

Dňa 22.5.2021 od 6.00 do 15.00 hod.

Dňa 23.5.2021 od 6.00 do 14.00 hod.

Ďakujeme za porozumenie.

Výbor SRZ MsO Hlohovec

Preteky pre ženy a dôchodcov - 2021

Napísal: Super on .

Pozývame Vás na tradičný rybársky pretek pre dôchodcov, ženy a handicapovaných.

 Miesto: štrkovisko Leopoldov 2-3580-1-1

 Termín: 22.máj 2021 – sobota

 Registrácia: štrkovisko Leopoldov 2-3580-1-1

 V sobotu 22.mája od 7.00 hod. do 7.45 hod. - ostrov

Štartovné: 5 eur

 Časový harmonogram preteku.

 Sobota 22. máj 2021

 07.05 - 07.45 predaj lístkov

 07.45- 8.00 kŕmenie

 8.00 - 14.00 pretek

 14.00-15.00 váženie úlovkov, podávanie protestov

 15.00  vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov + TOMBOLA

 Pri vyhodnotení úlovkov je zabezpečené občerstvenie vo forme guláša.

Hodnotenie:

Hodnotí sa iba 1 najťažší úlovok - 1 kus kapor alebo amur. V prípade zhodnosti váhy rozhodne dĺžka. Väčší kus vyhráva.

Hodnotia sa 2 kategórie muži a ženy zvlášť – prvý 3 v poradí a cena za najväčší úlovok.

Celé propozície tu.

Teší sa na Vás celý výbor MsO SRZ Hlohovec.

 

 

Preteky - Peterský kapor 2021 výsledky.

Napísal: Super on .

Dňa 15.5.2021 sa uskutočnili rybárske preteky na Peterskom štrkovisku v Hlohovci pod názvom:

Chyť najťažšieho kapra a vyhraj skútra.

Aj napriek veľmi krátkemu času na prípravu sa zúčastnilo 86 pretekárov zo všetkých kútov Slovenska.

1. miesto Skúter v hodnote 1.250€  vyhral Stanislav K. - úlovok 6,86 kg

2. miesto fin. odmena 600 € vyhral Ivan Š. - úlovok 6,33 kg

3. miesto fin. odmena 400€ vyhral Peter K. - úlovok 6,055 kg

Každý účastník obdržal jedinečnú šálku ako pamiatku na tento vydarený pretek.

Výhercom ešte raz gratulujeme a ostatným veľa šťastia v love kapitálných úlovkov.

S pozdravom organizačný výbor SRZ MsO Hlohovec.

 1

 

 

 

 

 

Chyť najťažšieho kapra a vyhraj skútra-propzície.

Napísal: Super on .

V predpredaji v piatok 14.5. sa bude predávať 1 osobe max. 2 lístky.

   PROPOZÍCIE PRETEKU – PETERSKÝ KAPOR 2021

Štartovné: 50 € / osoba

Registrácia: predpredaj v piatok 14.5.2021 od 17-19.00hod. na štrkovej pláži,

                     V deň pretekov od 05.30hod-do 06.30hod.

Technické pokyny:

1.Pretek sa koná od 7.00-15.00 hod, formou lovu jednotlivcov.

2.Hodnotený druh rýb: najväčší kapor.

3.Loví sa na dve udice opatrené jedným nadväzcom a jedným háčikom.

4.Loviaci musia loviť na mieste ktoré si vylosovali, nemôžu si medzi sebou miesta vymieňať.

5.Kŕmenie je povolené len z brehu pomocou praku, cobry alebo spomb-u.

   Používanie člnu a zavážacej loďky je zakázané.

6.Pretekár môže byť členom akejkoľvek organizácie SRZ

7.Pretekár je povinný mať sieťku/sak/ na úlovky a povinnú výbavu v zmysle zákona o rybárstve.

8. Presun na lovné miesto po vylosovaní individuálne.

10.Začiatok lovu 07.00 hod. Kŕmenie je povolené od 06.45 hod.

11.Loviaci si môže ponechať jeden kus kapra s prihliadnutím na miery platné v organizácii MsO SRZ Hlohovec, t.j. min.45cm a max.65cm. Po zasakovaní prvej ryby úlovok už nie je možné obmieňať.

12.Po ulovení kapra pretekár telefonicky privolá rozhodcu, ktorý okamžite príde úlovok odmerať a zvážiť.

13.Hodnotený bude aj úlovok zaseknutý pred ukončením preteku a zdolaný aj po 15.00hod, no musí však byť upovedomený rozhodca.

Vyhráva jeden ulovený najťažší kapor. Pri zhodnej váhe rozhoduje väčšia dĺžka.

Pretek sa koná 07.00-15.00hod.

15.00-15.30hod- zhromaždenie pretekárov na pláži , podávanie protestov

15.30-16.00.hod- vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov

1. Cena: Pohár + Skúter v hodnote 1.250 €

2. Cena: Pohár + 600 €

3. Cena: Pohár + 400 €

preteky-peter