Násada úhora - 2020

Napísal: Super on .

Dňa 21.5.2020 bola do našich revírov nasadená násada úhora v počte 4.000 ks v hodnote 3.080 eur.

Koplotovce         200 ks
Peter                1.000 ks 
Leopoldov        1.000 ks
Drahovce 1a     1.000 ks
Zelenice 3 a 4      800 ks
 
S pozdravom hospodár Ján kováč
Uhor-2020

Mimoriadný výdaj povolení – 2020

Napísal: Super on .

Vzhľadom na uvoľnenie opatrení na Slovensku, bude otvorená kancelária SRZ MsO Hlohovec v sobotu dňa

23.05.2020  od  9.00  do  12.00 hod.

pre členov našej organizácie na zakúpenie si povolenky na rybolov alebo zaplatenie členského príspevku na rok 2020.

  • každý člen je povinný mať ochranné rúško a rukavice
  • rozostupy čakajúcich členov – minimálne 2 metre
  • pri čakaní netvoriť skupinky.

Členovia, ktorí si túto povinnosť do uvedeného termínu nesplnia, zanikne im členstvo.

S pozdravom

Pavol Šimunič - predseda SRZ MsO Hlohovec

 

Slovo hospodára.

Napísal: Super on .

Vážení rybári,

V poslednom čase sa medzi vami šíria rôzne dezinformácie, na ktoré by som chcel reagovať
1/ úhyn rýb - v jarnom období ste akiste všetci postrehli úhyn rýb. Ich zber zabezpečuje či jednorazovo alebo postupne hospodár organizácie. Ak sa niekomu zdá, že tam boli dlhšie, majte prosím na pamäti, že aj my chodíme do práce a tak sa to nedá vždy zo dňa na deň. Mínusom je ešte aj ten fakt, že nemôžeme robiť brigády. Počty uhynulých kaprov však nie sú zvlášť veľké, aj keď sa to niekomu mohlo zdať. Od minulého roku lovíme na našich vodách celoročne a aj toto sa odzrkadľuje na ich oslabení. Ryba poškodená manipuláciou je vyčerpaná, má odratú  vrstvu slizu a potom následne zaplesnie, čo môže skončiť jej vysilením a smrťou. Preto začnime od seba - používajme podložky alebo odopínajme rybu vo vode, používajme dezinfekčné prostriedky. Na zabezpečenie kvality vody a aj prevencie proti chorobám sme na štrkovisku Peter aplikovali vápno a to v pomere 100kg/ha. Preto aj reči, že sme do vody hádzali ,,otrovu" nie sú na mieste. Ubezpečujem všetkých rybárov, že pri hospodárení na našich revíroch sú všetky moje kroky vedené k čo najlepšiemu stavu rybej obsádky a jej dobrej kondície. K tomu patrí aj úzka spolupráca s  ichtyológom a odborníkmi v chove rýb.
2/ výskyt olejových škvrn v Petre- bol nám hlásený výskyt mimoriadnej udalosti na bagrovisku Peter. Boli privolaní hasiči, polícia a odobrané vzorky boli poslané na rozbor na inšpekciu životného prostredia. Tá nám po dôslednom rozbore poslala správu, že  škvrna je prírodného pôvodu - pravdepodobne sa jedná o pele zo stromov. Takže dôvod na obavu nie je. Výsledok z merania.
 
Na záver by som chcel tých ľudí, ktorí šíria takéto dezinformácie bez overenia, vyzvať, aby neplašili ostatných rybárov. Ak má niekto podozrenie o mimoriadnej udalosti, zavolajte prosím najskôr členom výboru - na to sme tu. Petrov zdar!
 
                                                                                                   Ján Kováč-hospodár
 
 

Zrušenie rybárských pretekov.

Napísal: Super on .

Vážení členovia SRZ MsO Hlohovec,
mesiac máj už tradične patrí usporiadaniu tradičných rybárskych pretekov v našej organizácii. Mimoriadna situácia s vírusom Covid-19 však ovplyvnila aj našu rybársku komunitu ako aj konanie týchto populárnych pretekov.

Hromadné podujatia a športové podujatia sú zaradené v poslednej 4. fáze uvoľňovania opatrení. Predpokladaný termín je od 20.05.2020. Ako sa uvádza na stránke www.korona.gov.sk : „Kedy prejdeme do poslednej 4. fázy bude závisieť od našej zodpovednosti a prírastku novonakazených ľudí. Uvoľňovanie opatrení a prechod medzi fázami závisí od vývoja počtu nakazených. Zvyšovanie počtu nakazených môže uvoľňovanie spomaliť alebo úplne zastaviť.“

MsO SRZ Hlohovec definitívne ruší konanie tradičných rybárskych pretekov v mesiaci máj 2020.

Pokiaľ by prišlo k výraznému zlepšeniu situácie v SR a konanie pretekov by bolo Úradom verejného zdravotníctva povolené, tak výbor operatívne rozhodne o prípadnom termíne a mieste konania preteku, o čom budeme členov informovať na stránke www.srzhlohovec.sk alebo na facebook stránke Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Hlohovec 

S pozdravom

Pavol Šimunič - predseda SRZ MsO Hlohovec

Násada boleňa a nosáľa - 2020

Napísal: Super on .

Dňa 7.4.2020 bolo do  revíru Váh č.4 vysadených 2.000 ks nosáľa a 2.000 ks boleňa.

S pozdravom hospodár Ján Kováč
 
Bolen-nosal-2020