Začiatkom roka 2015 pod vedením nového chatára Radovana Jamricha sa začala postupá rekonštrukcia Domu rybárov v Jalšovom. Začalo sa rekonštrukciou nevyhovujúceho krbu a komínu a rekonštrukciou kuchyne, ktorá bola nevyhovujúca pre malý priestor. Kuchyňa sa premiestnila do skladového priestoru, ktorý bol dosť veľký a málo využitý. Pozrite sa, ako sa pracovalo a aký výsledok sme spoločnými silami dosiahli. Touto cestou sa Začiatkom roka 2015 pod vedením nového chatára Radovana Jamricha sa začala postupá rekonštrukcia Domu rybárov v Jalšovom. Začalo sa rekonštrukciou nevyhovujúceho krbu a komínu a rekonštrukciou kuchyne, ktorá bola nevyhovujúca pre malý priestor. Kuchyňa sa premiestnila do skladového priestoru, ktorý bol dosť veľký a málo využitý. Pozrite sa, ako sa pracovalo a aký výsledok sme spoločnými silami dosiahli. Touto cestou sa chceme poďakovať sponzorom, ktorí nám pomohli rekonštrukciu kuchyne zrealizovať.