Miestny rybársky poriadok 2020

Napísal: Super on .

Vážení členovia MsO SRZ Hlohovec,

k zákonu č.216/2018 a k vykonávacej vyhláške č.381/2018 neodmysliteľne patrí aj nový rybársky poriadok pre rok 2020.

Tento nový rybársky poriadok MsO SRZ Hlohovec je platný od 1.1.2020 a ktorý nájdete na doleuvedenom linku.

Miestny rybársky poriadok 2020-upravený 11.3.2020

V prípade nejasností prosím kontaktujte predsedu, podpredsedu, tajomníka alebo hospodára, ktorí Vám vysvetlia nejasnosti (kontakt na www.srzhlohoec.sk v menu kontakty).

Miestny rybársky poriadok 2019

Napísal: Super on .

Vážení členovia MsO SRZ Hlohovec,

k zákonu č.216/2018 a k vykonávacej vyhláške č.381/2018 neodmysliteľne patrí aj rybársky poriadok. Tento rybársky poriadok MsO SRZ Hlohovec platný od 1.1.2019 nájdete na doleuvedenom linku. 

 

Miestny rybarsky poriadok 2019

 

V mene organizácie Vás prosím o prečítanie si zákona č.216/2018, vyhlášky č.381/2018 ( obe nájdete na stránke www.srzhlohovec.sk v menu Legislatíva) a tohoto rybárske poriadku, aby zbytočne neprichádzalo k nedorozumeniam. 

V prípade nejasností prosím kontaktujte predsedu, podpredsedu, tajomníka alebo hospodára, ktorí Vám vysvetlia nejasnosti (kontakt na www.srzhlohoec.sk v menu kontakty). 

Zároveň Vám bude predseda MsO SRZ Hlohovec k dispozícii počas predaja povoleniek. 

Vykonávacia vyhláška 381/2018

Napísal: Super on .

Vážení členovia MsO SRZ Hlohovec,

 

na doleuvedenom linku máte vykonávaciu vyhlášku 381/2018 Ministerstva životného prostredia, ktoru sa vykonáva zákon č.216/2018 z.z o rybárstve a o doplnení zákona č.455/1991 Zb. o živnostnenskom podnikaní a v znení neskorších predpisov.

 

Vykonavacia vyhlaska 381/2018

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Napísal: Super on .

Vážené členky, členovia...

V súvislosti s prijatím GDPR a nového znenia zákona o ochrane osobných údajov je potrebné zverejniť na WEB stránke obsah Oznámenia o spracúvaní osobných údajov. Nájdete ho na priloženim linku. 

Rovnaké oznámenie je zverejnené aj na tabuly na adrese organizácie. 

NOVÝ ČLENOVIA SI MUSIA SPOLU S PRIHÁŠKOU VYPLNIŤ SÚHLAS GDPR (nájdete ho v menu Tlačivá).

 

Oznamenie o spracuvani osobnych udajov