Miestny rybársky poriadok pre rok 2021

Napísal: Super on .

Vážení členovia MsO SRZ Hlohovec,

k zákonu č.216/2018 a k vykonávacej vyhláške č.381/2018 neodmysliteľne patrí aj nový rybársky poriadok pre rok 2021.

Tento nový rybársky poriadok MsO SRZ Hlohovec je platný od 1.1.2021 a ktorý nájdete na doleuvedenom linku.

Miestny rybársky poriadok pre rok 2021 platný od 1.1.2021

V prípade nejasností prosím kontaktujte predsedu, podpredsedu, tajomníka alebo hospodára, ktorí Vám vysvetlia nejasnosti (tel.čísla sú na www.srzhlohovec.sk  v menu kontakty).