Boiliesové preteky na štrkovisku Peter revír č.2-3870-1-1

Napísal: Super on .

                                                  Oznam !!!

Na štrkovisku Peter č. 2-3870-1 sa uskutočnia rybárske preteky v termíne

od 9.10.2020 do 11.10.2020

a z toho dôvodu je na danom revíry

všeobecný zákaz lovu rýb

od 9.10.2020 6:00 hod. do11.10.2020 14:00 hod.!!!

 Za pochopenie ďakujeme. SRZ MsO Hlohovec

Slovo hospodára.

Napísal: Super on .

Vážení rybári,

V poslednom čase sa medzi vami šíria rôzne dezinformácie, na ktoré by som chcel reagovať
1/ úhyn rýb - v jarnom období ste akiste všetci postrehli úhyn rýb. Ich zber zabezpečuje či jednorazovo alebo postupne hospodár organizácie. Ak sa niekomu zdá, že tam boli dlhšie, majte prosím na pamäti, že aj my chodíme do práce a tak sa to nedá vždy zo dňa na deň. Mínusom je ešte aj ten fakt, že nemôžeme robiť brigády. Počty uhynulých kaprov však nie sú zvlášť veľké, aj keď sa to niekomu mohlo zdať. Od minulého roku lovíme na našich vodách celoročne a aj toto sa odzrkadľuje na ich oslabení. Ryba poškodená manipuláciou je vyčerpaná, má odratú  vrstvu slizu a potom následne zaplesnie, čo môže skončiť jej vysilením a smrťou. Preto začnime od seba - používajme podložky alebo odopínajme rybu vo vode, používajme dezinfekčné prostriedky. Na zabezpečenie kvality vody a aj prevencie proti chorobám sme na štrkovisku Peter aplikovali vápno a to v pomere 100kg/ha. Preto aj reči, že sme do vody hádzali ,,otrovu" nie sú na mieste. Ubezpečujem všetkých rybárov, že pri hospodárení na našich revíroch sú všetky moje kroky vedené k čo najlepšiemu stavu rybej obsádky a jej dobrej kondície. K tomu patrí aj úzka spolupráca s  ichtyológom a odborníkmi v chove rýb.
2/ výskyt olejových škvrn v Petre- bol nám hlásený výskyt mimoriadnej udalosti na bagrovisku Peter. Boli privolaní hasiči, polícia a odobrané vzorky boli poslané na rozbor na inšpekciu životného prostredia. Tá nám po dôslednom rozbore poslala správu, že  škvrna je prírodného pôvodu - pravdepodobne sa jedná o pele zo stromov. Takže dôvod na obavu nie je. Výsledok z merania.
 
Na záver by som chcel tých ľudí, ktorí šíria takéto dezinformácie bez overenia, vyzvať, aby neplašili ostatných rybárov. Ak má niekto podozrenie o mimoriadnej udalosti, zavolajte prosím najskôr členom výboru - na to sme tu. Petrov zdar!
 
                                                                                                   Ján Kováč-hospodár
 
 

Zrušenie brigád a výdaja v 2020

Napísal: Super on .

Vzhťadom k situácii na Slovensku v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 sa rušia všetky brigády.

Výdaj povoleniek na rok 2020 v kancelárii HC je taktiež zrušený. Povolenky si môžete zakúpiť cez e-shop 

www.povolenky.srzhlohovec.sk

Termín zakúpenia povolenky je predĺžený do 16.4.2020

Za pochopenie ĎAKUJEME.