Výmenné povolenky 2015

Napísal: Zuzana Slobodová on .

Dňa 12.1.2015 na zasadnutí výboru jeho členovia odsúhlasili zrušenie vydávania výmenných povolení pre ostatné organizácie. Takisto každý prestup z inej organizácie musí ísť cez žiadosť, ktorá sa bude prejednávať jednotlivo na zasadnutiach výboru.

Výbor MsO SRZ Hlohovec