Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.

Napísal: Super on .

Výbor SRZ MsO Hlohovec zverejňuje nasledovný oznam:

Podanie kandidátky delegáta/náhradníka delegáta.

Vzhľadom na zvolanie Mimoriadneho XIII. snemu SRZ, ktorý sa bude konať dňa 23.11.2019 v Žiline dávame do pozornosti členom SRZ MsO Hlohovec, možnosť podať kandidátku na delegáta/náhradníka delegáta na Mimoriadny snem SRZ. Voľba delegátov MsO Hlohovec prebehne na Mimoriadnej členskej schôdzi SRZ MsO Hlohovec dňa 27. októbra 2019 v kine Úsmev v Hlohovci.

Návrh kandidáta za delegáta/náhradníka delegáta snemu je nutné zaslať doporučenou poštou na adresu: SRZ MsO Hlohovec, P.O.BOX 86, 920 01 Hlohovec, na predpísanom tlačive do:

10. októbra 2019

Vzor tlačiva nájdete na stránke   www. srzrada.sk   ako prílohu č.1 Volebného poriadku vydaného Radou SRZ Žilina  platného od 1. januára 2018 alebo tu dole ako prihláška.

V Hlohovci, 10.9.2019                                         výbor SRZ MsO Hlohovec

Prihláška