Podľa stanov SRZ a prípisu zo Žiliny, ste povinný odovzdať prehľad o úlovkoch za rok 2020 do 15.1.2021

Ak neodovzdáte povolenku do 15.1.2021, tak Vám nebude vydaná povolenka na rok 2021.

 

Povolenky môžete odovzdať:

Hlohovec kľúčová služba JO-MI vedľa TATRA banky

Leopoldov Chovprodukt - rybársky obchod

Zo sebou si prineste aj členský preukaz, kde Vám bude urobený záznam o odovzdaní vypísanej povolenky.

 

Prípadne zaslať poštou na adresu:

SRZ MsO Hlohovec,     P.O.BOX 86,    920 01 Hlohovec

Výbor SRZ MsO Hlohovec dňa 29.12.2020