Leopoldov (2-3580)

 početmnožstvo v kg
Amur biely 1 ks 4,50 kg
Boleň dravý 2 ks 9,20 kg
Jalec hlavatý 2 ks 2,50 kg
Kapor rybničný 1928 ks 5080,1 kg
Karas striebristý 39 ks 52,90 kg
Lieň sliznatý 49 ks 35,44 kg
Nosáľ sťahovavý 3 ks 0,24 kg
Ostatné druhy rýb 236 ks 9,50 kg
Ostriež zelenkavý 15 ks 11,00 kg
Pleskáč vysoký 5 ks 5,60 kg
Pstruh dúhový 360 ks 143,88 kg
Sumec veľký 2 ks 34,50 kg
Šťuka severná 13 ks 28,30 kg
Úhor európsky 7 ks 5,80 kg
Zubáč veľkoústy 3 ks 11,30 kg

Madunice (2-35610)

 početmnožstvo v kg
Amur biely 4 ks 20,00 kg
Jalec hlavatý 1 ks 1,70 kg
Kapor rybničný 940 ks 2 463,30 kg
Karas striebristý 11 ks 16,80 kg
Lieň sliznatý 3 ks 3,70 kg
Ostatné druhy rýb 117 ks 5,90 kg
Pleskáč vysoký 16 ks 10,60 kg
Sumec veľký 3 ks 32,00 kg
Šťuka severná 17 ks 32,20 kg
Úhor európsky 1 ks 1,50 kg
Zubáč veľkoústy 9 ks 20,70 kg

Peter (2-3870)

 početmnožstvo v kg
Amur biely 4 ks 65,10 kg
Kapor rybničný 3669 ks 9 844,70 kg
Karas striebristý 32 ks 52,20 kg
Lieň sliznatý 19 ks 12,50 kg
Ostatné druhy rýb 151 ks 5,55 kg
Pleskáč vysoký 60 ks 48,00 kg
Sumec veľký 1 ks 7,00 kg
Šťuka severná 6 ks 14,00 kg
Úhor európsky 19 ks 17,80 kg
Zubáč veľkoústy 53 ks 108,60 kg

Siladice (2-3950)

 početmnožstvo v kg
Kapor rybničný 405 ks 986,40 kg
Karas striebristý 8 ks 9,50 kg
Lieň sliznatý 1 ks 0,80 kg
Ostatné druhy rýb 117 ks 2,00 kg
Šťuka severná 2 ks 3,50 kg
Úhor európsky 2 ks 1,80 kg

Drahovce (2-2780)

 početmnožstvo v kg
Amur biely 1 ks 9,00 kg
Jalec hlavatý 1 ks 0,50 kg
Kapor rybničný 476 ks 1 455,90 kg
Karas striebristý 41 ks 20,50 kg
Lieň sliznatý 5 ks 6,10 kg
Ostatné druhy rýb 110 ks 3,50 kg
Pleskáč vysoký 4 ks 5,90 kg
Sumec veľký 7 ks 49,80 kg
Šťuka severná 44 ks 92,70 kg
Zubáč veľkoústy 9 ks 26,00 kg

Koplotovce (2-3510)

 početmnožstvo v kg
Kapor rybničný 249 ks 580,80 kg
Karas striebristý 12 ks 11,90 kg
Lieň sliznatý 1 ks 0,50 kg
Ostatné druhy rýb 79 ks 7,50 kg
Pleskáč vysoký 4 ks 1,50 kg
Pstruh dúhový 1 ks 0,30 kg
Šťuka severná 17 ks 28,20 kg
Zubáč veľkoústy 2 ks 2,60 kg

Váh č.4 (2-4390)

 početmnožstvo v kg
Amur biely 3 ks 21,00 kg
Boleň dravý 26 ks 74,70 kg
Jalec hlavatý 194 ks 180,55 kg
Kapor rybničný 273 ks 820,20 kg
Karas striebristý 119 ks 37,20 kg
Mieň sladkovodný 1 ks 1,00 kg
Mrena severná 114 ks 164,90 kg
Nosáľ sťahovavý 182 ks 62,50 kg
Ostatné druhy rýb 338 ks 17,45 kg
Ostriež zelenkavý 8 ks 3,70 kg
Pleskáč vysoký 232 ks 169,40 kg
Podustva severná 43 ks 38,70 kg
Sumec veľký 44 ks 367,00 kg
Šťuka severná 63 ks 171,70 kg
Úhor európsky 20 ks 20,90 kg
Zubáč veľkoústy 34 ks 85,00 kg

Ypsilon (2-4240)

 početmnožstvo v kg
Amur biely 3 ks 13,20 kg
Kapor rybničný 605 ks 1571,3 kg
Karas striebristý 10 ks 13,00 kg
Lieň sliznatý 2 ks 1,15 kg
Ostatné druhy rýb 17 ks 3,50 kg
Pleskáč vysoký 5 ks 2,00 kg
Šťuka severná 9 ks 22,80 kg
Úhor európsky 5 ks 3,80 kg
Zubáč veľkoústy 1 ks 3,00 kg

Zelenice (2-2820)

 početmnožstvo v kg
Amur biely 1 ks 6,00 kg
Kapor rybničný 590 ks 1 536,30 kg
Karas striebristý 316 ks 237,30 kg
Lieň sliznatý 6 ks 9,60 kg
Mrena severná 1 ks 3,70 kg
Ostatné druhy rýb 499 ks 18,90 kg
Pleskáč vysoký 33 ks 24,90 kg
Sumec veľký 11 ks 89,10 kg
Šťuka severná 73 ks 158,00 kg
Úhor európsky 8 ks 9,80 kg
Zubáč veľkoústy 19 ks 65,30 kg