Násada šťuky do Váhu.

Dňa 3.4.2021 bola do Váhu č.4 vysadená násada Šťuky

Šo - 193.000 ks v hodnote 579 eur.

 
S pozdravom hospodár.

Násada Lieňa 2020 - rozpis.

Dňa 26.11.2020 bola do našich revírov vysadená násada lieňa v počte 650 kg, v hodnote 3.250 eur.

Peter - 250 kg
Leopoldov - 150 kg
Madunice - 150 kg
Drahovce - 50 kg
Ypsilon - 50 kg
 
S pozdravom hospodár Ján Kováč
 
Lien-1
Lien-2
 
 

Násada Lieňa 2020

Dňa 26.11.2020 okolo 12.00 - 13.00 hod. bude nasadený Lieň do naších revírov.

S pozdravom hospodár Ján Kováč

Násada kapra K3-Leopoldov.

Dňa 18.11.2020  bolo dokončenie jesenného zarybnenia kaprom.

Bola vysadená násada kapor K-3 v Leopoldove.

Množstvo 4.069 kg v hodnote 9.765 €.

Priemerná hmotnosť je 2,2 kg/kus.

S pozdravom hospodár Ján Kováč