Vypustená násada Jalca do Váhu.

Dňa 22.10.2020 bola vypustená násada Jalca hlavatého do Váhuč.4 v počte 5.000 ks v hodnote 875 €.

S pozdravom hospodár Ján Kováč

Jalec-2020

Násada Jalca z prerozdelenia.

Dňa 22.10. okolo obeda bude vypustená násada Jalca z prerozdelenia SRZ Žilina.

Vypustený bude do Váhu pod Madunickým mostom.

S pozdravom hospodár ján Kováč

Násada kapra K3 z prostriedkov Rady Žilina

Dňa 12.10.2020 bola z prostriedkov Rady Žilina vysadená násada

kapra K3 o priemernej hmotnosti 2kg v hodnote 1.920 eur.

Peter - 400 kg
Leopoldov - 400 kg
 
Lov povolený bez privlastnenia do 25.10.2020
 
S pozdravom hospodár
Zilina-1
 
 
 
Zilina-2

Info k násade kapra 12.10.2020

SRZ MsO Hlohovec oznamuje svojím členom, že od 12.10.2020 do 25.10.2020 

v lokalitách štrkovisko PETER a štrkovisko LEOPOLDOV

bude lov vysadených druhov rýb ,,KAPOR RYBNIČNÝ" 

povolený ale bez privlastnenia si úlovku.

Lov s privlastnením si úlovku ,,KAPRA"  bude povolený od 26.10.2020

S pozdravom výbor SRZ MsO Hlohovec

Násada kapra K3 z prostriedkov Rady Žilina.

V pondelok 12.10.2020 bude do revírov Peter a Leopoldov vysadená

násada kapra K3 z prostriedkov Rady Žilina.

Vysadenie cca okolo 10.00.hod. Peter a následne Leopoldov.

S pozdravom hospodár Ján Kováč