Násada kapor - 2019

Dňa 26.10.2019 bola do naších revírov nasadená násada kapra K3 o celkovej hmotnosti 15.369 kg v hodnote 36.885 €. Ryba bola dodaná priamo z výlovu, manipulácia s ňou bola teda minimalizovaná, čo napomáha jej lepšej aklimatizácii a zazimovaniu.

Peter štrkovisko - 8.064 kg

Leopoldov - 4.993 kg

Madunice 2 - 573 kg

Madunice 1 - 590 kg

Drahovce 2 - 610 kg

Ypsilón - 539 kg

Na týchto revíroch platí zákaz privlastnenia si kapra do 22.11.2019

Zarybnenie ostatných revírov prebehne podľa ponuky dodávateľa cca v priebehu 14 dní.

Budeme Vás včas informovať na našej stránke MsO Hlohovec.

 5

Foto-1    Foto-2    Foto-3   Foto 4