Hniezda pre Zubáča - 2020

Dňa 26.3 2020 boli na našich revíroch osadené hniezda na výter zubáča.

Hniezda sú označené bójami a jasnou farbou.

Je zakázané s nimi akýkoľvek spôsobom manipulovať a loviť v ich blízkosti!!!! 

Hospodár SRZ MsO Hlohovec
 
Zubac-2020