Násada úhora - 2020

Dňa 21.5.2020 bola do našich revírov nasadená násada úhora v počte 4.000 ks v hodnote 3.080 eur.

Koplotovce         200 ks
Peter                1.000 ks 
Leopoldov        1.000 ks
Drahovce 1a     1.000 ks
Zelenice 3 a 4      800 ks
 
S pozdravom hospodár Ján kováč
Uhor-2020