Násada kapra a nosáľa do Váhu.

Dňa 6.10.2020 bola do Váhu č.4 vysadená násada z prerozdelenia

Kapor K2 o priemere 0,95kg/ks 1.200kg v hodnote 3.120eur
Nosáľ 4.000ks v hodnote 1.280eur
 
S pozdravom hospodár Ján Kováč
 
 Kapor