Násada kapra K3 z prostriedkov Rady Žilina.

V pondelok 12.10.2020 bude do revírov Peter a Leopoldov vysadená

násada kapra K3 z prostriedkov Rady Žilina.

Vysadenie cca okolo 10.00.hod. Peter a následne Leopoldov.

S pozdravom hospodár Ján Kováč