Násada kapra K3 z prostriedkov Rady Žilina

Dňa 12.10.2020 bola z prostriedkov Rady Žilina vysadená násada

kapra K3 o priemernej hmotnosti 2kg v hodnote 1.920 eur.

Peter - 400 kg
Leopoldov - 400 kg
 
Lov povolený bez privlastnenia do 25.10.2020
 
S pozdravom hospodár
Zilina-1
 
 
 
Zilina-2