Vypustená násada Jalca do Váhu.

Dňa 22.10.2020 bola vypustená násada Jalca hlavatého do Váhuč.4 v počte 5.000 ks v hodnote 875 €.

S pozdravom hospodár Ján Kováč

Jalec-2020