Násada kapra K2-2020.

Dňa 4.11.2020 bola do našich revírov nasadená násada kapra K2 o hmotnosti 4.500 kg v hodnote 11.700 eur.

Dudváh -100 kg     Peter -1.500 kg   Leopoldov -1.000 kg   Zelenice2 -500 kg     Madunice -600 kg

Váh č.4 -300 kg       Drahovce1 -500 kg

Lov povolený zatiaľ bez obmedzení.

Zarybnenie ostatných revírov a zarybnenie kaprom K3 a kaprom-Výber bude uskutočnené pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. Upresnenie dátumu závisí podľa zlovovania rybníkov.

Budeme vás včas informovať prostredníctvom internetu, popr. Info u hospodára.