Jesenné zarybnenie 2020 - 2

Druhá fáza zarybnenia prebehne v dňoch 11-12.11.2020

V stredu 11.11.2020 budú zarybnené revíry Peterské štrkovisko, Zelenice a Siladice kaprom K3 a K-výber.

Vo štvrtok 12.11.2020 budú zarybnené revíry štrkovisko Leopoldov, Madunice, Drahovce a Ypsilon kaprom K3 a K-výber.

Od 11.11.2020 platí všeobecný zákaz lovu v uvedných revíroch.

Lov povolený na týchto revíroch bude možný až od 04.12.2020

S pozdravom Ján Kováč - hospodár